Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


To je moja krv!

Na obraze vidieť veľkú labuť, ako kŕmi v hniezde svoje tri malé labute.

Podľa okolia labutí je zrejmé, že tento dej sa odohráva v blízkosti anjelov – teda buď vo vyšších sférach stvorenia, alebo je labuť pod ochranou anjelov.

Podivné na zobrazenom deji - na prvý pohľad - je to, že matka – Labuť - kŕmi svoje potomstvo krvou! Ale krv sa nachádza len v spodnej časti hrubohmotného stvorenia – len v okolí toho časopriestoru, kde sa nachádzame teraz.

Takže znázornený dej, ktorý umelec týmto zobrazil, je len symbolický dej o niečom, čo má súvis so ženou odetou slnkom zo Zjavenia Jána a krv naznačuje zároveň, že tento dej sa odohráva na Zemi, na ktorej táto žena symbolicky stojí.

Z poznatkov z Biblie vieme, že Syn Boží svojim učeníkom povedal: „Kto moje Slovo prijíma, mňa prijíma, ten v pravde požíva moje telo a pije moju krv!

Takže krv je tu len symbolom na vyjadrenie prijímania Slova Božieho.

Ako ale môže Labuť, ktorá má úzky súvis s Kráľovnou nebies, kŕmiť svoje potomstvo krvou a kde sa tento dej odohráva?

Odpoveď je jednoznačná – Labutia panna (Svanhilda) odovzdáva krv svojim deťom – je teda prostredníčkou pri odovzdávaní Slova od Pána svojmu potomstvu – duchovnému potomstvu na Zemi.

Akým spôsobom?

Knihou „Večné zákony 1,2,3“ - posledným posolstvom od ImanuelaNovým evanjeliom!

Jozef Potúček