Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


PeterFranko  
Očista
Tak ako povolaný národ Židovský za pôsobenia Božieho Syna Ježiša, nepochopil svoju úlohu, tak isto povolaný národ Nemecký, za pôsobenia Syna Človeka nepochopil svoju úlohu. Povolaní za čias pôsobenia Pána Abdrushina čakali, mysleli si, že Boh za nich vykoná prácu a oni vpochodujú do tisícročnej ríše, kde budú spolupôsobiť na výstavbe. Zabudli na nutný prechod, ktorým MUSIA ľudia prejsť kým budú môcť vstúpiť do tisícročnej ríše. Povolaní v Nemeckom národe nepochopili svoju úlohu. Predstavovali si, že budú spolupôsobiť hneď pri výstavbe ríše mieru. A tento názor medzi stúpencami Posolstva Grálu pretrváva dodnes. Nutným prechodom k tisícročnej ríši je očista. Pán Abdrushin nám priniesol dar, Posolstvo Grálu, Božie Slovo. Tým sme dostali náuku o súde, hriechu, spravodlivosti, o očiste a tisícročnej ríši. Úlohou Nemeckého národa bolo sprostredkovať Slovo aby v čase očisty a najväčšej núdze, prebúdzajúci sa duchovia našli spásu v SLOVE, skrze povolaných. Očistou sa musí pripraviť pôda pre tisíc ročnú ríšu. Očistu bude riadiť BOH otec, po odchode Pána Abdrushina zo zeme. Očista je pomoc. Povolaní mali Slovu poskytnúť pravú pôdu, pôdu ktorá musí byť predtým očistená.
Prednáška Slávnosť Žiariacej Hviezdy v zborníku nezaradených prednášok od Pána Abdrushina: „Proto ve své Moudrosti chceš nýni vytvořit, před počátkem nové doby, nejprve takovou púdu, jaká je vhodná a patří ke Tvému království, na jaké Tvému Slovu vzejde přebohaté ovoce a jaká musí přinést svatý mír. Tobě budiž dík, ó Otče, nýni a provždy, po všechny věky, za tuto velikou pomoc! Ty sám vybuduješ na zemi dílo, kvúli němuž jsi mě sestal, jak bylo zaslíbeno!“ Tým dielom je súd a veľká očista, ktorú Boh bude vykonávať pred počiatkom novej doby. Jedine Boh smie súdiť. Syn Človeka Abdrushin ešte raz priniesol Jeho SLOVO, kvôli ktorému ho Boh poslal na zem. Teraz Boh vykoná očistu ako bolo zasľúbené! Až po očiste nastane ríša mieru, ktorú bude osobne viesť Imanuel v krvi a mäse na zemi, tak ako to stojí v Slove.

Pane Bože, ďakujem ti za Slovo a za očistu ktorú teraz vykonáš pre naše dobro. Nech všetci hľadajúci nájdu spásu v Slove, aby si sami vybielili svoje rúcha. Kto Slovo neprijme bude v očistných búrkach spolu s temnom zvrhnutý do rozkladu.