Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Tomas_Erst  
Bílý Rytíř
Pojem „Bílý Rytíř“ je v 3.dílném PG zcela neznámý! Bylo však vynětím ustanovení o Bílém Rytíři z Poselství Grálu zrušeno také jeho poslání? Ale podobný osud postihl také Rytíře svatého Grálu, vyslaného z hradu, kde dříve byl již připraven, aby byl nositelem meče Imanuelova, nositelem Božské vůle! Slehla se po něm zem, selhal také a nebo se ještě ani nedostavil?

Byl snad Imanuelův meč tak zkřiven a vytupen, že ztratil působnost? … nikoliv, to jen se většina lidí zase nechala někým oklamat! Historie se opakuje, ale Slovo, které bylo nyní Pánem přineseno v nezměnitelné písemné podobě, nelze jen tak snadno lidem odebrat!

Soud však ještě neskončil a tak ani budování Říše tisíce let nemůže započít dříve, dokud bude dokonána i očista světa! … vždyť vše staré a zkažené musí nejprve zaniknout!!
Proč zde byla tak úporná snaha jistých lidí vytvořit zdání, že Imanuelův meč přinesený k Soudu na Zem, byl vzat nazpět k Bohu Otci. Toto zdání bylo však jen klamné, a Imanuelův meč nyní musí provést poslední ostrý řez…