Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


PeterFranko  
Božia pečať na čelo
V súčasnosti pozorujeme okolo seba nárast nepokoja a zmätenosti. Ľudia zažívajú rôzne psychické problémy, nárast depresií, stavov úzkosti a pod.. Tieto udalosti súvisia aj s kobylkami opísanými v Zjavení Jána v 9. kapitole.
Vďaka pani Natálií de Lemény – Makedonovej vieme, čo to znamená, lebo ona nám vysvetlila Zjavenie Jána v knihách Večné Zákony 1,2,3. Súvislosti človek spozná až po prečítaní celej knihy.

Vo Večných Zákonoch 1, 20. kapitola „Kniha zapečatená zvnútra“ citujem časť z kapitoly: „... V 9. kapitole piata poľnica (v Zjavení Jána) oznamuje, že hviezda , ktorá spadla z neba na Zem, Lucifer, dostal zvolenie pomocou svojich temných duchov škodiť ľuďom, ktorí nemajú na čele Božiu pečať. Tieto útrapy, ktoré budú omnoho silnejšie než doterajšie pokúšanie temnými, majú postihnutých prebudiť z duchovnej lenivosti, aby sa spamätali zo svojich chýb a vymanili z vplyvu temna, ktoré dovtedy neuznávali a podceňovali. Kto toto trápenie od zlých duchov, ktoré bude len dočasné, pochopí ako poučenie a zmení sa, dostane sa spod vplyvu temna. Niektorí však z neho môžu aj zošalieť, ba aj zomrieť. Mnohí budú ľutovať, že zanedbali svoj duchovný vývoj, keď uprednostnili chvíľkové šťastie pred večnosťou. ...“


Vo Večných Zákonoch 2 , odpoveď na otázku č. 127 nájdeme vysvetlenie na danú tému. Citujem odpoveď: „Kobylky má, podľa textu Zjavenia , vypustiť z podsvetia Anjel priepasti, teda satan. Z toho dôvodu je jasné, že to nebudú žiadne lúčne kobylky, ale nebezpečné negatívne sily, démoni, známe pod pojmom fúrie, ktoré budú padlí anjeli ovládať a usmerňovať na svoje obete. Abd-ru-shin o nich podrobne píše v závere prednášky „Bytostné zárodky“. Kto bude mať pred fúriami strach, dokazuje tým, že neverí v Božiu ochranu, ktorú by mal, keby sa správne duchovne vyvíjal. Fúrie sa budú podľa zákona rovnorodosti aj samočinne napájať na ľudí, ktorí sa oddávajú neprirodzeným praktikám. Tieto praktiky pochádzajú od temných duchovných učiteľov, ktorí učia prenášať energiu, ovládať vedomie, meditovať či napájať sa na zjavenia. Negatívny vplyv fúrií budú priťahovať i tí, čo holdujú aj iným negatívnym sklonom, ktoré priťahujú temných duchov. Kto teda premárni už iba krátky čas na nepravé vzdelávanie alebo sa oddáva neplodnému leňošeniu, prázdnym zábavám a sklonom, premešká čas na vytvorenie vlastnej ochrany, získanie Božej pečate na čelo.“

Prednáška Pána Abd-ru-shina Bytostné zárodky, citujem časť z prednášky : „...Fúrie sú len výplody zlého ľudského chcenia. Patria k démonom, ktorí musia okamžite zhynúť, ako náhle ľudské chcenie sa stane lepším a obráti sa k Svetlu! Sú však veľmi nebezpečné a budú v súde oslobodené, aby sa mohli vrhnúť na celé ľudstvo. Ale škodiť môžu len tam, kde sa budú môcť zachytiť, teda v rovnorodom zlom chcení alebo v strachu ľudí....“

Chcem len upozorniť, že Pán Abd-ru-shin hovorí v budúcom čase, kedy budú fúrie odpútané, aby zúrili na ľuďoch, ktorí nebudú proti nim chránení.