Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


... orba pokračuje ...
Pokiaľ sa tu odohrávalo špinenie pani Natálie a jej diela, jedna stránka na tejto diskusii nevydržala mnohokrát ani jeden deň, teraz je na konci prvej stránky príspevok zo začiatku mája.

Nie, nemienim tu hovoriť a privolávať ohováračov, ale chcem hovoriť najprv o tých, ktorí sa sťažovali, že koľko zloby je tu, či by nebolo lepšie sa ukľudniť, prečo sa stále hádame, apod., a pritom niektorí z nás práve týchto návštevníkov vyzývali, aby sa k nám pridali a skúsili tu niečo pekné aj napísať.
Načo len lamentovať, že niekto druhý hádže špinu niekam, nie je lepšie vlastným pekným príspevkom prispieť k zlepšeniu diskusie, o ktorú (vraj) mám záujem a ktorú sledujem?
Mne nechýbajú tí, ktorí sem špinu nanosili, ale som si myslel, že tí, ktorí tú špinu vnímali, že po odchode ohováračov aj niečo pekné napíšu.
Mlčia. Teraz, keď je priestor.
Nemlčali a poukazovali na špinu, akoby sme ju sem my dovliekli - čitatelia VZ-1,2,3.
Škoda. Myslím, že počas uplynulých mnohých týždňov bolo priestoru a času dosť.
Asi nemajú čo napísať a podeliť sa s ostatnými, asi to boli len prázdne reči do vetra...

Na kvantite ale nezáleží, takže aj keby tu nikto mesiace nič nenapísal, je tu predsa odkaz na knihy, ktorých autorom je sám Syn Človeka - IMANUEL.

Jeho SLOVO je tou Cestou k Svetlu.

***


Keďže je v súčasnosti viditeľný obrovský nárast nielen prírodných katastrof, ale aj psychických ochorení ľudí, zlyhávania elektroniky a techniky vôbec, rozhodol som sa tu uverejniť znovu úvahu, ktorá môže napomôcť k uvedomeniu si vlastných chýb; úvahu, ktorá s očistením Zeme určite súvisí a je určite aj dnes aktuálna:


Orba zeme

Keď v dávnej minulosti malo dôjsť k rôznym veľkým klimatickým zmenám na Zemi, prvé národy dostávali od prírody varovné signály, kedy a ako treba opustiť to alebo ono ohrozené územie, kam sa treba presunúť, aby nedošlo k zbytočným stratám a nešťastiam.
Dialo sa to prostredníctvom prírodných bytostí, s ktorými ľudia kedysi úplne normálne komunikovali, od ktorých si nechali poradiť, či už v stavebníctve, v poľnohospodárstve, v liečiteľstve alebo v iných oblastiach každodenného života. Dnes sú tieto prírodné bytosti odsunuté ľuďmi do ríše rozprávok, legiend a mýtov, hoci sú v našej blízkosti prítomné neustále a bez ich činnosti by na Zemi život nebol možný. Bez ich pomoci by sme tu ani my neboli.

Pre dnešnú pretechnizovanú civilizáciu, vzdialenú od prírody, tieto informácie pripadajú ako fantasmagória, ale nastal čas, kedy Zem ako jeden živý organizmus a príroda so svojimi bytosťami hovorí – DOSŤ!
Nastáva doba, kedy na planéte Zem dôjde k veľkej orbe. Je najvyšší čas, aby sa tak stalo, pretože ďalšie odkladanie „upratania“ špiny a odpadu z povrchu zemského by mohlo viesť k definitívnemu zániku ľudského rodu na Zemi.

Kedy vlastne treba pôdu poorať a aký to má cieľ?
Orbu zeme vykonávajú ľudia pravidelne vtedy, keď chcú, aby sa zem prekyprila, aby v novom cykle bola dobrá úroda, aby sa mohli z plodov zeme radovať všetci, aby nebola žiadna núdza, aby bola spokojnosť, harmónia ...

Keď príde oráč alebo traktor s príslušným zariadením poorať pôdu, považuje sa to za niečo zlé alebo škodlivé? Nie. Každý normálny človek to považuje za nevyhnutnú prípravu na novú sezónu, najmä ak by na nepooranej pôde hrozilo to, že by sa na nej rozmnožila nepotrebná, škodlivá burina.

Tieto jedovaté plevy, ktoré na Zemi hrdúsia posledné zvyšky normálneho zdravého života, má na svedomí človek, jeho myslenie a činnosť, ako výsledok namysleného rozumu, pohŕdajúceho všetkým, čo má niečo dočinenia s prírodou.

Čo platí v malom, platí aj vo veľkom. Takže, logicky, aj planéta Zem má svoje cykly a pri premnoženej „burine“ sa nebude brať ohľad na pokrivené a škodlivé konanie človeka, nebude sa donekonečna len tak tolerovať, ako človek ničí všetko dookola, ale dôjde k tomu, že sa Zem tejto jedovatej hávede zbaví, preorie svoj povrch a pripraví všetko na nový, zdravý cyklus.


K tomuto smeruje dnešné pozemské celosvetové dianie. K tomu smerujú neustále častejšie a silnejšie výkyvy počasia – víchrice, záplavy, suchá, požiare, zemetrasenia, sopky, atď.

Mnohé jemnejšie bytosti, ktoré sa starali o rast rastlín na Zemi, sú nahradzované silnejšími bytosťami – obrami, ktorí majú v „náplni práce“ hlbokú orbu, t.j. zmenu povrchu a mapy Zeme. Prostredníctvom ohňa, víchric a povodní sa odstráni všetko nepotrebné, aby v tejto etape Očisty Zeme došlo zároveň k preoraniu jej povrchu prostredníctvom sopečnej činnosti a ničivých zemetrasení.
Veľká Orba Zeme sa začala...

Keď bude všetko staré a škodlivé na Zemi konečne spálené, odviate, odplavené a zakopané, keď bude oživená a prečistená pôda opäť pripravená na ďalšiu etapu vývoja, začne obrovská výstavba všetkého nového.

Zasľúbenie zo Svetla „VŠETKO MUSÍ BYŤ NOVÉ“ sa do bodky naplní.

Tí, ktorí si zaslúžia tieto prevratné udalosti prežiť, budú zachránení, aby sa mohli v súlade s večnými zákonmi svojho Stvoriteľa podieľať na vybudovaní Jeho Ríše mieru a lásky na Zemi.

Ľudia budú opäť v úzkom spojení s prírodou a prírodné bytosti budú na Zemi znovu s radosťou pomáhať ľuďom v spoločnom, harmonickom nažívaní a dozrievaní.