Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


JAN. jan.jan@post.sk 
Spomienka na pani Natáliu de Lemeny - Makedonovú


,,Ak sa raz za sebou obzrú tí, čo bezhlavo a nevraživo útočili proti pani Makedonovej a jej poslaniu, tak pri konečnom zúčtovaní spoznajú, či už ich viedla k tomu akákoľvek pohnútka, že nekonali správne, tak pre nich súd bude priťažký, možno až zdrvujúci.“

Večné zákony 2:

Poznám ľudí, ktorí považujú Posolstvo grálu za najlepšie Božie posolstvo na Zemi, je pre nich naozaj Novou bibliou. Vašu knihu však nechcú čítať. Neveria, že by ste mali byť pokračovateľkou Abd-ru-shinovho poslania, lebo ho považujú už za ukončené.

,,Títo ľudia si myslia, že keď Abd-ru-shin zomrel, ďaľšie udalosti sa budú na Zemi odohrávať samy od seba.

Duchovná výška týchto ctiteľov Posolstva grálu je podobná ako u tých veriacich, ktorí vraj uznávajú len Bibliu. V oboch prípadoch ide o dogmatikov, a nie o skutočne chápajúcich. Dogmatik sa bráni všetkému novému, nedá sa presvedčiť žiadnymi argumentami, lebo nové poznatky nedokáže sám precítiť a zhodnotiť. Verí iba autoritám zo strachu, že by sa mohol dať zviesť. Preto ma títo ľudia neprijmú, kým sa nestanem všeobecne uznávanou. Potrebujú niekoho iného, aby im ukázal, čo je pravé a čo nepravé, lebo sami to nedokážu spoznať a rozlíšiť.

Neuvedomujú si, že odmietaním mojej knihy a mňa urážajú Boha, Ježiša alebo Abd-ru-shina presne tak, ako ich kedysi odmietali počas ich pôsobenia na Zemi." Koniec citátu.

,,Stráň sa preto toho človeče, aby si v zaslepenej horlivosti nevykonával súdy, ktoré tí neprináležia, a dokonca nad tými, ktorí verné slúžili Svetlu!”

*Pred 58 rokmi uzrelo svetlo tohto sveta dieťatko, dievčatko, v rodine Makedonovcov.

A to dieťatko rástlo, až vyrástlo v krásny kvet, v krásnu labuť, ktorá keď sa čas naplní, aby začal plniť svoje posvätné poslanie, poslanie, ktoré malo byť poslednou pomocou, tesne pred veľkou očistou Zeme, pred veľkým Božím súdom.

A čas sa naplnil, a ona sťa čistý kvet, začala napĺňať dni svojho posvätného poslania. V tej chvíli temno silno zasyčalo, lebo vedelo, že čas jeho vlády sa už čoskoro skončí, ale ochrana Svetla vyvolenej bola oveľa silnejšia. Preto jej poslanie získavalo čoraz viac úcty a vážnosti medzi ľudom. Poslanie, ktoré bolo vôľou Svetla, a ktoré bolo posvätné.

Preto s pevnou dôverou Pána kráčala Natália týmto stemneným svetom, a jej poslanie sa naplňovalo do bodky, tak ako bolo so Svetla chcené, a nie tak, ako by si ho predstavovalo lenivé ľudstvo, zase len v zmysle svojom.

Vrcholom jej poslania, bolo narodenie Syna Svetla – IMANUELA, ktorý hneď po zrode, musel byť vzatý preč do bezpečia, kde temno nemá prístup, k trónu Božiemu, lebo ochrana v tej chvíli bola primalá.

Zjavenie Jána:

,, A porodila syna, chlapca, ktorý má spravovať všetky národy železným prútom. Dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k Jeho trónu.“ Koniec citátu.

Z rozhovorov s pani Natáliou de Lemeny - Makedonovou:

Dá sa odpovedať na otázku, že koľko Boží Syn zostane na Zemi?

,,Nedá sa to povedať, ale Izaiáš tvrdí, že skôr, ako by chlapec vedel povedať otče a matka, tak sa to môže stať, alebo skôr… Ešte sú tam aj iné proroctvá, ale všetky hovoria o tej dobe, že maximálne rok, možno ani rok nie. Ale môže to byť aj skorej.

Môže to byť dokonca aj hneď po narodení, pokiaľ Boh bude vidieť, že ho väčšina ľudí neprijíma.“ Koniec citátu.

Ale nesmúť preto človeče, ale už dnes žiar šťastím, lebo vedz, že keď prejdú už čoskoro tie najväčšie bôle aj na tejto zemi, keď temno bude mať poriadne obmedzenú moc, a bude zmetené, tak Syn Svetla IMANUEL sa navráti, a bude s radosťou a šťastím vítaní svojím ľudom.

A navráti sa aj tá, ktorá mu bude aj naďalej matkou po dobu Jeho dospievania, lebo kruh musí vždy dôsť k uzavretiu. Preto bojuj a snaž sa človeče, aby si smel patriť medzi tými šťastnými, medzi Pánov ľud.*

Na pani Natáliu de Lemeny – Makedonovú budem ja osobne vždy spomínať s láskou a úctou, a zároveň budem neustále ďakovať Bohu zato, že mi bolo ešte raz dovolené, aby som prostredníctvom jej knih smel ešte raz spoznať nepokrivenú Božiu Pravdu, v Slove Súdu a Pravdy – v Posolstve Grálu.

Nekričala, neurážala, ale vždy podávala pomocnú ruku tomu, kto o to stal. Prišla v tichosti, a v tichosti aj odišla, len čo napĺnila to čo mala, lebo Syn Boha Otca Imanuel nedovolil, aby jej ľudstvo, ktoré prepadlo temnu, aby jej viac škodilo.

Preto v tento tak významný deň, keď si pripomíname 58 rokov od narodenia p. Makedonovej hovorím: že vďaka Pane zato, že som smel spoznať túto tvoju služobníčku, ktorá tak veľa urobila pre záchranu ľudstva.

Ján Anton Sloboda.