Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Varovanie - čestným prispievateľom NAT98

Rozhodol som sa nepopisovať dôvody toho, čo píšem, ale chcel by som
jednoducho a dôrazne varovať všetkých slušných a poctivých prispievateľov
na tomto diskusnom fóre:
1/ Nedávajte sem, ak je to možné, svoje príspevky hlavne vo Vašej pracovnej dobe, pretože ak by nejaký tzv. „dobrák“ napísal Vášmu zamestnávateľovi o Vašich aktivitách na internete, môže sa Vám tento „dobromyseľný“ človek týmto oznámením postarať v krajnom prípade napr. aj o to, že zostanete ako nezamestnaní na ulici, najmä ak Váš predstavený hľadá nejakú zámienku, ako by sa Vás ľahko zbavil.
2/ Nenechajte sa zbytočne vyprovokovať a vyviesť z miery tými, ktorí zrejme nemajú čo na práci, nemajú starosti s prežitím, a tak sedia pred obrazovkami a vypisujú a provokujú. Možno že si aj striedajú služby, lebo tu provokujú najmä anonymovia, či samotné iniciálky, takže potom to niekedy vyzerá tak, akoby boli 24 hodín pred obrazovkou monitoru tí istí.
3/ Nenechajte sa zastrašiť ani vtedy, ak by niekto, kto sa skrýva za
ochrancu Pravdy, napísal Vášmu nadriadenému v zamestnaní, či na mestský
úrad, kde bývate, aby Vás zastavil.
4/ Nenechajte sa zastrašiť a odradiť od Vašej cesty, ani keby Vám niekto hrozil oznámením na políciu, či na súd.
5/ Buďte opatrní vo svojich vyjadreniach kdekoľvek a kedykoľvek, lebo niekto tu striehne na každé Vaše slovíčko a čaká na svoju chvíľu, aby Vás udal!
Dnešné pozemské paragrafy a zákony totiž neposkytujú vždy jednoznačne ochranu pred udavačmi. Takže zvažuj každé slovo, ktoré sem napíšeš, lebo to môže niekto zneužiť po právnej stránke nato, aby Teba zruinoval a seba obohatil (len finančne)!

Ten NIEKTO takticky mlčí (provokuje len prostredníctvom svojich zaslepených a najatých lokajov), zbiera si tehličku po tehličke a čaká ako dravec na svoju vytipovanú korisť, aby v príhodnom okamihu mohol vyraziť do frontálneho útoku a bude Vás chcieť potom úplne znemožniť v zamestnaní, v mieste bydliska a v rodine, a tým aj umlčať!
Prostriedky nerozhodujú.
Udanie na políciu, podnet na súdnu žalobu, exekútor, udanie zamestnávateľovi a z toho vyplývajúce problémy či zrušenie pracovného pomeru, udanie do miesta Vášho bydliska a z toho vyplývajúce narušenie vzťahov v okolí a v rodine, atď, atď. – všetko sú to prostriedky a zúfalé pokusy, ako Vás zastaviť, umlčať a napokon aj zlikvidovať!

Niektorí z nás sme v očiach budovateľsky naladených samozvancov veľmi nepohodlní – sme im veľkým tŕňom. Preto ten neustály a neutíchajúci záujem o zrušenie tejto debaty.
Sám som na sebe zažil pokus o zruinovanie mňa a mojej rodiny hroziacou žalobou „ohľadom neexistujúcich pozemských autorských práv – v duchovných záležitostiach“, v ktorej išlo hlavne o špinavo získané peniaze (!) prostredníctvom vyhrážky o vymáhanie 1 milióna korún – od čitateľa Posolstva Grálu, čo som musel riešiť až mojím advokátom.
Už som raz na sebe zažil, že čitateľ Posolstva Grálu písal niektorým mojim známym po celom Slovensku nepravdy a lži o mojich aktivitách.
Poznám priateľa, ktorého materiálne založenej manželke takisto čitateľ Posolstva Grálu napísal o niektorých duchovných aktivitách jej manžela, a zasial tak zvonku minimálne nepokoj medzi dvoch ľudí, žijúcich v jednej domácnosti.
Takže niektoré prežitia a spoluprežitia tohto druhu mám už za sebou a viem, že niektorí dnešní „veľkí pokračovatelia“, odvolávajúci sa na dielo Syna Človeka, sa nebudú štítiť ani tých najpodlejších metód temna a udavačstva, len aby umlčali tých, ktorí sú im nebezpeční, lebo nekráčajú otrocky pod zástavou ich spoločenstva.
Boja sa totiž rizika, že by tí neslobodní a neopatrní, tie ich otrocké ovečky – bez mena a bez tváre, čo sa nechali nalákať na pekné „červené jabĺčka“ v rôznych spolkoch a niektorých organizovaných skupinách, mohli odrazu zbadať, že tie navonok pekné a vábivé jabĺčka, ponúkané ich „velebenými neomylnými duchovnými pastiermi“, sú vo vnútri úplne hnilé a že aktivity spojené s týmito združeniami nemajú nič spoločné s pravou službou Bohu!

Spomeňte si na prvých kresťanov, na Jána Husa, na Johanku z Arku, na Luthera a na mnohých ďalších – Pravdu nezradili!
Buďte v tejto dobe vo všetkom ostražití, neprepadnite panike a strachu, nenechajte sa zastrašiť, znechutiť a odradiť, nebojte sa verejne povedať Pravdu, za Pravdu sa pobiť a za Pravdu sa nechať trebárs aj zabiť!
Za svoj prejavený názor na vec a pohľad na dnešný svet nemôžete byť súdení (zatiaľ).

Nie sme sami, aj keď sme často stovky kilometrov od seba vzdialení, aj keď sa nijako organizovane alebo vôbec osobne neschádzame.
Ak bude teda niekto z Vás potrebovať pomoc, sme tu predsa tiež nato, aby sme si vzájomne pomohli. Pokusy o zlikvidovanie tohto diskusného fóra sa nemôžu naplniť, ak v strachu neustúpime hrozbám služobníkov temna – ak v núdzi jeden druhého podržíme.
Samozrejme, najväčšia pomoc prichádza od Boha, pochopením Jeho prazákonov stvorenia a snahou žiť podľa Jeho Vôle.
Kto pôjde teda v tejto dobe, kedy „Boh odvrátil svoju tvár“, neohrozene cestou Spravodlivosti, Pravdy a Lásky, ten sa dočká zo Svetla aj konečnej odmeny!

Spomeňme si teda spoločne na slová z Večných zákonov:
NOVÉ POKOLENIE BUDE PRENASLEDOVANÉ, ALE CHRÁNENÉ!