Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Re: ego rozumu versus pokora
Pane Devínsky, jisté je že naše poznání je jen částečné a chápaní toho, co je nám nekonečně vzdáleno, je také jen velice omezené. S těmi praduchovními dopravními prostředky raději také nebudem dále zbytečně fantazírovat. Autor Poselství Grálu se nikde nezmiňuje o tom, že by duchovní bytosti potřebovaly nějaké dopravní prostředky. Meznáme vlastně ani úkoly, které ve stvoření plní bytostní. Myslím, že by bylo vhodnější zabývat se jen tím, co je pro náš duchovní vývoj nezbytně nutné a neztrácet čas.

Nemá smysl ani zde řešit, na co či na koho byla napojena Makedonová. Přímé spojení s Imanuelem to asi být nemohlo. Tak jak jsem tady v předešlém naznačil, muselo by vše být předáváno přes mnoho úrovní a pomocníků. A ten poslední článek zde na zemi může být lehce odsunut temným duchem, který tomu v polovině věty dá úplně jiný smysl. Jistě jste četl vzpomínky paní Elisabeth Gecks, ve kterých se zmiňuje jaké problémy s tím měli omilostnění lidé, kteří i v Abdrushinově blízkosti směli přijímat z duchovna a sepisovat mnohé spisy ze zavátých dob a také ono volání z prastvoření. A přesto se jim do toho vloudily věci, které tam být neměly.

Tedy záležitost cestování s hmotným tělem do praduchovních oblastí a ke stupňům Božího trůnu můžeme doufám uzavřít. Poselství Grálu je pro mne směrodatné. Jaký názor zaujmou příznivci klubu Nat98 je zas jen jejich záležitostí.