Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Roz-de-ľujte!
Rozsah človeka je tak obrovský, že siaha doslova od Boha k zvieraťu. Preto je rozdelenie na jednotlivé úrovne nutné. Verím v Boha, Kráľa večného, teda nestvoreného Kráľovstva Božieho KB. Tak ako žiarovka šíri svoje svetlo s obrovským presahom, tak sa šíria aj Idei-myšlienky Boha-Svetlo. Toto Svetlo je nad časom a priestorom a malá iskierka je aj v nás. Boží syn Ježiš-Svetlo tejto iskre priniesol v r. 30 evanjelium o KB. Táto radostná zvesť znie: priblížilo sa KB môžete (iskry) vstupovať. Na počiatku všetkého stvoreného bolo Slovo. Celá 1. kap. Gn bola stvorená Slovom (čo Boh povedal, to bolo). Takto bol stvorený aj človek, vedomá aj nevedomá duchovná bytosť Set, neskoršia náhrada za Ábela. Vedomý človek v tomto raji žije a má dovolené jesť zo všetkých stromov. Sú to Otcove nebesia a poďme do 2.kap. na Matku zem. Aj tu Boh tvorí človeka, už nie Slovom, ale z prachu zeme. Vieme ako tento boží pár dopadol (zomreli) a šancu dostali ich monštrá(podoby), ktoré stvoril Pán, Adam a Eva. Mali 2 synov. Kain orábal zem a po vražde bol z nej vyhnaný. Ábel pásol ovce a túto činnosť po ňom prebral Set, potomok Slovom stvoreného Adama. Z neho pochádza duchovný národ na zemi. Nechcem nikoho oberať o Vianoce, ale zvestovanie anjela pastierom (strážcom) - narodil sa vám Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán (Ježiš - Slovo) nepatrilo nám fyzickým ľuďom, ale len pastierom - duchovnému národu. Pastieri o tom, čo im bolo zvestované a čo videli verejne hovorili, ale fyzický Herodes nemal šancu sa o tom dozvedieť. Tu Ježiš - Slovo založil skutočné kresťanstvo a urobil toľko vecí, že spísané by sa nezmestili na celú zem (záver Jn.). Niečo z toho nám povedal Ježiš- fyzický ako kladné ANO;veru veru vám hovorím, patriace duchu. Náuka samozrejme hovorí o návrate do raja k Otcovi. Naproti tomu SZ záporné NIE (ne-vezmeš meno Pána, ne-zabiješ...)patrí Kainitom, ktorí majú šancu vrátiť sa z vyhnanstva domov, Setiti do raja, Božia iskra do KB, len mám (fyzickým) Ježiš odporučil pobyt na kríži. Nuž, nasledujme HO! Alebo radšej nasadneme do UFO?