Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Spútanie Lucifera. Spútanie je dej, čin, ktorý keď vyslovil Syn Človeka sa začalo ihneď napĺňať.

Spútanie Lucifera úzko súvisí so súdom, očistou a po očiste výstavbou ríše mieru. Jeho spútanie neprebehlo razom ale prebieha postupne. Jeho spútavanie začal Abdrushin a prebieha dodnes, bude prebiehať aj vo veľkej očiste a pred začatím výstavby ríše mieru, kedy prebehne úplné spútanie Lucifera. Imanuel spúta Lucifera na dobu tisíc rokov kráľovstva Božieho v hmotnosti.

Položme si otázku prebehla už očista na zemi?
Začala už výstavba tisíc ročného kráľovstva Božieho na zemi?

V čase vyslovenia vety Abdrushinom: „Dnes je Lucifer již spoután. Nemúže vám již více škoditi.“ sa otvorila brána pre svetový súd. V svojom Slove sa Abdrushin prihovára k čitateľom svojho Slova, im oznamuje, že pre nich je Lucifer spútaný. A tým je Lucifer spútaný v súlade s postupujúcim súdom. Súdiace Svetlo prúdi na Zem a všetko čo v ňom obstálo a zachvieva sa v Božej Vôli, pre tých je Lucifer už spútaný, pretože poznaním Slova sa ľudia vedia pred Luciferom brániť.

Abdrushin Lucifera spútal svojím Slovom a pre tých, ktorí Slovo VO SVETLE PRAVDY POSOLSTVO GRÁLU vyznávajú ako Slovo od Boha, pre nich je Lucifer už spútaný, lebo prijali živé SLOVO do seba a žijú podľa neho.

Otvorením brány pre svetový súd sa moc Luciferova rozmetala a jeho vojsko, ktoré sa postavilo na odpor bolo zničené. Pred súdiacim Svetlom nič neunikne, nikto sa neschová, nie to miesta v celom stvorení, kde nezasiahne. Svetový súd ešte prebieha, súdiace Svetlo postupuje a všetko osvetľuje, za chvíľu zaznie neúprosne poslední úder svetových hodín.

Lucifer veľmi dobre vie, že Slovom je postupne spútavaný tými ľuďmi , ktorí Slovo prijali do seba a snažia sa podľa Slova v bežnom živote žiť. Preto sa v súčasnosti snaží aby ľudom sa Slovo nedostalo do rúk. Vymyslel lesť pre tých, ktorí Slovo prijali aby ho ďalej ľudom nepodávali priamo ale nepriamo a neupozorňovali na zdroj svojej radosti bezprostredne.

Týmto klamstvom, že Lucifer je už definitívne zneškodnený, chce temno dosiahnuť, aby ľudia už neverili v blížiacu sa veľkú očistu, aby sa na ňu nepripravovali a aby považovali príchod Imanuela za zbytočný.

Lucifer stále pôsobí a má moc len nad tými, ktorí podliehajú jeho pokušeniam a vplyvom a ktorí mu vedome alebo nevedome slúžia, ktorí nežijú podľa Božej Vôle. Veď komu slúži tvrdenie, že Lucifer už nepôsobí? Prečo by Pán pre týchto prisluhovačov temna niečo uľahčoval? Nevaroval nás Pán pred tým aby sme nepadli v pokušení? Nehovoril nám aby sme boli bdelí a modlili sa? Prečo si niekto myslí, že nás Pán len tak bez všetkého vynesie z odporného bahna? Prečo nám tu niekto chce nahovoriť že temno už nepokúša?

Bližšie vysvetlenie a varovanie nám dal Imanuel vo Zjavení Jána, aby sa ľudia chránili pred zlom tým, že sú oboznámení ako bude prebiehať súd a očista. Postupujúcim časom sa Zjavenie Jána aj postupne odhaľuje. Tesne pred vrcholom veľkej očisty nám Pán Imanuel odhalil Zjavenie Jána prostredníctvom Pani Makedonovej aby sa ľudia na blížiace sa udalosti PRIPRAVILI.