Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Kolik je na světě Pravd?
Kolik už zde bylo napsáno úvah na téma „Co je Pravda?“ A kolik vlastně je na světě těch „pravd“? Obávám se, že nejméně tolik, kolik my lidé na tu Pravdu máme zorných úhlů pohledu. PRAVDA s velkým „P“ na začátku, je však jen jedna, ale pro nás lidi, jak se zdá, je STÁLE NEDOSAŽITELNÁ! A mnohým dokonce překáží! Ale Pravdu nelze smazat tlačítkem „Delete“! Ona přetrvává dál a po čase se znovu vynoří.

Zaslíbený Duch Pravdy – Syn Člověka se inkarnoval na této planetě, aby nám tu Pravdu přiblížil, ale sotva uplynulo pár desítek let od jeho odchodu, už se objevují mezi lidmy snahy si tu Pravdu upravovat a překrucovat podle svých potřeb a ostatním klást do cesty všemožné překážky, aby tu čistou Pravdu už nikdo nemohl nalézti. Také temnoty vysílají své zvěstovatele a falešné proroky.

Hledající se tak musí prodírat houštinami a trnitým křovím lidských výmyslů, které se na první pohled jeví jako růžový sad. Leč při bližším zkoumání se ukáže, že jsou to jen pusté lži, které se na Pravdu pokusil někdo naroubovat. A tak Pravda pod tíhou výhonků bujné fantazie klesá a do bahna zapadá. Nikdo k ní již cestu ani nenachází.

Mnoho rytířů se již pokoušelo to křoví prosekat, jak v té pohádce o Šípkové Růžence. Ale meč se jim brzy vytupil!! Zlá sudička to křoví chrání, sotva jeden rytíř mečem máchne, tisíc nových trnitých výhonků dorůstá!

Duch Pravdy již se nevrátí, své poslání tu splnil! Pravdu přinesl!! Což musí lidstvo čekat dalších 100 let, až ta Pravda celá křovím zaroste? A co když žádný z rytířů, ba ani princ s ostrým mečem už nikdy více nepřijde???