Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


JAN. jan.jan@post.sk 
Vtieravosť


Pre niektorých je vtieravosť za každú cenu asi úplne prirodzená, hoci už neraz im bolo dane najavo, že už naozaj stačilo, nie ste doma ale na návšteve, kde je vždy aspoň slušnosťou, rešpektovať vôľu toho a tých, ktorí sú tu doma.

Takýto vtieravci sa potrebujú neustále na niečo vypytovať, dokola a stále, bez prestania, hoci odpovedí sa im dostalo viac ako dosť. A keď sa im predsa napriek tomu nato odpovie, tak urobia si z toho len posmech, alebo aj hanebné zaútočia, aby dokázali tu svoju obmedzenosť vo videní určitej veci, ale tým aj nepriame priznanie, že o čo im vlastne v tej chvíli išlo. Nie o Pravdu samú, ale len o popretie niečoho alebo niekoho, čo je v plnom súlade s PRAVDOU samotnou. Preto je týmto vtieravcom zbytočné venovať čo už len jednú vetu k pomoci. Veď či nevidíte, že o čom im ide? Ich skutky, hovoria predsa jasnou rečou, rečou, ktorá prezrádza aký je ich úmysel príchodu na toto fórum, poprieť udalosť, ktorá sa odohrala koncom novembra 1998 - zrod IMANUELA! O to im ide, a o nič iné. Preto toto sa to robí, pre nič iné! Poprieť za každú cenu TOHO, ktorý sa aj tak stane po veľkej očiste Kráľom Tisícročnej ríše. Z ich slov potom jasne vyplýva, že akého pána počúvajú, keď neustále napádajú aj tú, ktorá prišla sem na Zem, aby zrod sa mohol uskutočniť. Ak takto neustále konajú, či je tu už pomoc na mieste?

Pomáhať sa má dnes len úprimné hľadajúcim, ktorí majú úprimnú túžbu po PRAVDE, a nie tým, ktorí po samotnej Pravde naďalej šľapú nohou nečistou, hoci bez ostychu tak radi to tvrdia o tých druhých, či už priamo, alebo nepriamo.

Samozrejme, že sú neúnavne vtieraví a vlezlí v zmysle ich samom. Nehovoriac o tom, že ako sú schopní napadať všetko to, čo je už nad rámec ich chápania. Preto toľká vtieravosť, preto dokola opakovanie tých istých otázok, preto toľko výsmechu, lebo obzor ich videnia je veľmi chabí, hoc pozerajú do PRAVDY samotnej.

,,Slušný človek vždy spozná, že kedy je čas odísť, ale vtieravec NIKDY! Ten bude vždy pripomínať len tu otravnú muchu, ktorá stále dobiedza, lebo nič iné nevie."

Ale ako sa aj teraz opäť potvrdilo, vrany opäť prehovorili tým svojim jazykom, nehľadiac opäť na Pravdu samotnú. Iste by bolo zaujímavé, aby títo prišelci povedali, že kam smerovali ich kroky, /a kam naďalej smerujú, keď napádajú všetko to, čo je pre nich už nepochopiteľné, hoci je to v súlade s Pravdou samotnou/, keď nemali ešte ani zdania o Posolstve Grálu, ktorá ako vidno je pre nich stále knihou zo siedmimi pečaťami, a čo vtedy čítali, ak niečo vôbec čítali, ako žili, čo robili, a či to bolo aspoň trochu v súlade s Pravdou samotnou?

Ako ľahko súdite, ale pri tom zvolenie nato nemáte!

Čiže pre vás nespokojných a netrpezlivých platí opäť to známe, že hádžete kameňom po NIEKOM, kto urobil oveľa VIAC, ako vy všetci dokopy, ale pritom opäť zabúdate, že ten kameň sa opäť zrúti len na vás samých, sťa by bumerang sa vám vráti.


Ján Anton Sloboda.