Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


V prvom rade sa chcem poďakovať Albertovi za príspevok zo dňa ... 15.prosinec 2007 10:01:20 pod názvom Smrtící přeludy: Pozor, mohou ovládnout i vás!

Albert toto si zoberte v prvom rade k srdcu a majte sa sám na pozore aby Vás tieto smrtiace preludy neovládli. Ak Vás takéto myšlienky napádajú tak nachádzajú vo Vašom vnútri rovnorodosť, lebo inak by sa vo vašej mysli nemohli zachytiť. Zo záveru Vášho príspevku cítiť obavy a strach, majte sa na pozore aby Vás neovládla paranoja. Toto berte odo mňa ako radu. Naše vlastné slová hovoria v čase súdu o nás samých aké slabosti v sebe prechovávame.

V príspevku jasne vidno, že večné Zákony od Natálie de Lemény Makedonovej nemajú nič spoločné s Raeliánskym učením. Pretože dielo Pani Makedonovej sa zakladá a nadväzuje na to čo hlásali Boží Synovia Ježiš a Abdrushin.

Zo záveru príspevku autor násilným spôsobom chce spojiť to čo hlásala Pani Makedonová s Raeliánmi, pričom v knihe Večné Zákony sa nič také nenachádza. Z toho vidno zjavný úmysel poškodiť dielo Pani Makedonovej znevážiť ju. Pani Makedonová jasne hovorila o Ježišovi ako Božom Synovi, odkazovala na dielo Vo Svetle Pravdy Posolstvo Grálu a o Abdrushinovi jasne hovorila, že je Imanuelom Synom Človeka Božím Synom.

Vecne vyvrátiť obsah diela Večné Zákony sa nedá, pretože Pani Makedonová hlásala pravdu odkazovanú od Imanuela. Takéto vyjadrenia ako sa tu vyjadruje Albert sú len na pousmiatie, jeho príspevok len dokazuje, že autor sa snaží znevážiť dielo Večné Zákony zjavným klamstvom. Takto podobne postupovala inkvizícia v stredoveku, keď obviňovala a upaľovala ľudí obvinených zo spájania sa s Luciferom. Dnes určitá skupina sa snaží obviniť Pani Makedonovú a jej nasledovníkov zo spájania sa so nečistými silami len inou formou, ktorá má však rovnaký základ ako za čias inkvizície.

Snahou popieračov Pani Makedonovej, keďže nedokážu vecne vyvrátiť obsah jej diela Večné zákony a odvrátiť jej stúpencov, je teraz vyvrátiť spojenie Pani Makeonovej s Imunuelom. Snahou Alberta a jeho podobných je vyvrátiť spojenie s Imanuelom pri písaní Večných Zákonov. Pričom ich snaha len potvrdzuje jej pravosť. Jedným z mnohých dôkazov je jej vysvetlenie Zjavenia Jána, ktoré sa snažili aj na tomto fóre vyvrátiť avšak neúspešne a sami sa zaplietli do vlastnej siete.

Pamätajme na príchod Syna Človeka v oblakoch! Toto sa zatiaľ ešte neudialo. Imanuel položil základy k tisícročnej vytúženej ríše mieru, ktorú aj dokončí. Hľa Imanuel prichádza v oblakoch a každé oko ho uvidí.

Peter Franko