Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Jozef Potúček
Odkaz 5


Vážené dámy a páni,
ktorí sympatizujete, alebo ste stúpencami, či členmi AΩ-Institutu alebo Slovenského občianskeho združenia pre posilňovanie mravov a ľudskosti.

V knihe „Zákony pre život na Zemi“, ktorú pomáhate šíriť po celom Česko-Slovensku, sa autori v jej závere na str. 61 o nej samotnej vyjadrujú takto:
„TENTO NOVÝ ZÁKON je darom Božím pre tých, ktorí v ňom spoznajú CESTU k svojej ZÁCHRANE. NIE JE však PRE TÝCH, ktorí sú ešte aj dnes presvedčení, že POZNAJÚ NIEČO LEPŠIE !“

Chcem tu opätovne prehlásiť:
Som aj dnes presvedčený, že poznám niečo lepšie než ľudské slovo od AΩ-Institutu – je to SLOVO BOŽIE !!! Som teda hrdý, že hore menovaná kniha nie je pre mňa!
A Vy, hľadajúci? Položte si vážnu otázku, či je táto kniha naozaj darom Božím.
Majte však vždy na pamäti, že aj v Biblii, v Jánovom evanjeliu (kap.14, verš 6), hovorí Syn Boží, Ježiš:
„Ja som Cesta, Pravda a Život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“

Pre jedného je SLOVO BOŽIE všetkým a hlavne tou jedinou pravou CESTOU do Večnosti, pre druhého je toto Slovo len prostriedkom na vlastné zviditeľnenie sa, povyšovanie sa a poukazovanie, že v jeho ľudskom slove by mali hľadajúci spoznať CESTU k svojej ZÁCHRANE, pretože nič lepšie už zrejme ani nespoznajú .......

„KTO SA POVYŠUJE, BUDE PONÍŽENÝ!“, to je tiež dôležitý odkaz zo Svetla.

Vraciam sa opäť k hore osloveným:
Nastal čas, kedy by ste si už konečne mali uvedomiť, že Vaše úporné snahy o oslovenie hľadajúcich, či určité skryté marketingové aktivity na tejto diskusii skončili.
Naše cesty sa rozchádzajú, hoci obidve strany hovoria o Bohu, o Svetle, o Láske.
Prišli ste sem na toto diskusné fórum, dlhší čas ste mali možnosť svoje snahy tu prezentovať, ale mnohí z Vás ste doteraz nevycítili, že Vám tu vlastne bola dávaná opakovaná pomoc vo viacerých konkrétnych varovaniach. Vy však naďalej kráčate slepo za svojimi „pastiermi“ a plníte si nimi stanovené povinnosti.
Takže veľa síl a skoré prebudenie Vám želám, nestrácajte zbytočne čas, choďte a prežívajte!

Aj z tohto dôvodu Vám namiesto svojho vlastného ľudského slova a ďalších zbytočných komentárov zanechávam v rozlúčkovom odkaze č.5 naozaj NIEČO LEPŠIE – SLOVO Pánovo, SLOVO od Imanuela [Poselství doznívá – Živé slovo]:

„A jen SLOVO mohlo pomoci, protože ZÁCHRANA je úplně odvislá od procitnutí lidského ducha, po němž musí přijít poznání. Boží zákon neurčil ŽÁDNÉ JINÉ CESTY, než tuto jedinou cestu nedotknutelné spravedlnosti.
Z tohoto důvodu pravil již Ježíš:
„NIKDO NEPŘICHÁZÍ K OTCI, NEŽ SKRZE MNE!“
Tedy skrze SLOVO, protože On přicházel z Boha a proto musel být také Slovem. Proto také OPĚT SLOVO PŘIŠLO K ZÁCHRANĚ na tuto zemi ve Vůli Boží, která je Slovem, tak jako Láska Boží!“