Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


pre p. Potúčka
Citát p. Potúčka: "Mnohí z týchto buditeľov sa možno aj v dobrom snažia osloviť čo najširšie vrstvy obyvateľstva, a tým pomravňovať často aj tých, o ktorých Syn Človeka napísal, že na Zem nepatria, vôbec sa tu nemali v tejto dobe ani inkarnovať, a ktorí si tým pádom sem prišli doslova užiť na úkor druhých. Nie je predsa hlavná úloha služobníkov Božích – behať za všetkými a najmä nie za tými, ktorí nemajú o duchovné prebudenie a pomravnenie v zmysle Zákonov Stvorenia záujem, svojím vnucovaním sa a neodbytným vypisovaním o Božích Zákonoch Stvorenia" Pán Potúček, nepodkopávajte úsilie tých, čo sa snažia pomôcť. Sú stále veľké zástupy hľadajúcich ktorí potrebujú premostenie, pretože Slovo vo forme, v akej bolo prinesené, je pre nich zahalené. Že aj vy patríte k tým, ktorí sa k nemu dostali, môže byť spôsobené aj tým, že ste boli špeciálne na to pripravovaní po mnohé inarnácie, že ste mohli o to prosiť, aby ste mohli POSOBIŤ ako Služobník Svetla. Slúžiť vša znamená - získané Svetlo ďalej ŠÍRIŤ, Pravdu sprostredkovať ďalej - len tak Vám môže byť naďalej dávané. Čo Vy viete o pôsobení tých buditeľov, ktorých takto ohovárate, čo viete o ich prežívaní a vďačností tých hľadajúcich, ktorým už smeli pomôcť? Argumentácia, že "dnes polovica ľudí na túto Zem nepatrí" a preto pomáhať je zlé - neobstojí. Ak by Svetlo uvažovalo tak ako Vy, nikdy by sem neprišiel Ježiš, žiadny z Prorokov, a je pravdepodobné, že aj Vy sám by ste blúdili v hlbokej tme! Preto by som si na Vašom mieste dal veľký pozor, aké informácie o iných ľuďoch verejne šírite, najmä o tých, čo sa snažia slúžiť Svetlu. Netušíte, akú karmu si tým naväzujete. Kritizovať je vždy ľahšie, ako niečo vykonať.