Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Netrpezlivosť


Kto úspešne prekonal predchádzajúce úskalia svojej životnej cesty a pochopil, čo znamená pravá skromnosť, obetavosť a život v prítomnosti, tomu vážne hrozí, že bude chcieť všetko dôležité získať pre seba alebo pre iných ihneď, čím by „stroskotal“ na jednej z najnebezpečnejších a najrozšírenejších negatívnych ľudských vlastností – netrpezlivosti.

Prečo je netrpezlivosť taká nebezpečná?

Aby sme tomu ľahšie porozumeli, predstavme si dom, pri stavbe ktorého sa presne nedodržali logické konštrukčné postupy, pretože múry boli rýchlo postavené bez predchádzajúcej dôkladnej prípravy základov. Čo sa s ním asi stane, keď príde prudší dážď a vietor? Nejaký čas síce môže dom pevne stáť, vzbudzujúc príjemný pocit z dobre vykonanej práce a bezpečia, no skôr či neskôr sa v dôsledku podmytia určite s veľkým rachotom zrúti a pochová pod sebou staviteľa i so všetkými ďalšími výhľadmi na jeho využitie.

Odpoveď na položenú otázku je teda jednoduchá: netrpezlivosť je nebezpečná v tom, že človeka ženie k preskakovaniu jednotlivých medzistupňov zákonitej vývojovej postupnosti, čím vytvára medzery, tvoriace zárodok nastávajúceho pádu či zrútenia sa všetkého, čo bolo takto chybne postavené. A je pritom jedno, či ide o získanie materiálnych výhod, slúžiacich na dobré účely, alebo o veľké duševné bohatstvo, ktoré by bolo pre každého vždy veľkým neoceniteľným prínosom.

Uvedomme si, že obdobou príkladu domu bez základov je každé ľudské úsilie, ktorému chýba zákonitá a logická vývojová postupnosť, zaručujúca jeho bezpečné zavŕšenie.

Ďalším príkladom môže byť i situácia z oblasti medziľudských vzťahov, keď napríklad učiteľ nepochopí, že svojmu žiakovi smie odovzdať len také množstvo informácií, ktoré ten dokáže na svojom stupni zrelosti pochopiť a pospájať si do hlbších súvislostí. Kritériom obtiažnosti vyučovacej látky totiž nie je vedomostná úroveň učiteľa, ale súčasná zrelosť žiaka! Ak však toto učiteľ nepochopí a netrpezlivo predbieha vo výučbe vývojové medzistupne, nielenže v chápaní žiaka vyvolá zmätok, ale ochudobní ho aj o radosť z vlastného rozvíjania nových poznatkov, čím mu celkom znemožní vlastné aktívne sebauplatnenie pri výučbe. Obrazne by sme teda mohli povedať, že „stavba“ ich vzájomného vzťahu sa zrúti, pretože vzťah prestal plniť svoj zmysel, ak sa dokonca nestal škodlivým.

V oblasti šírenia duchovnej osvety sa netrpezlivosť prejavuje napríklad v tom, že v túžbe podporovať iných na ceste ku Svetlu predkladá pomáhajúci človek pred duchovný zrak hľadajúcich vzor, ktorý je im príliš vzdialený, a teda pre nich nepochopiteľný. V dôsledku toho potom často odsunie hľadajúci človek všetky duchovné ideály do ríše výmyslov či rozprávok, začne ich považovať za nereálne, vystavujúc sa v zatrpknutosti vážnemu ohrozeniu a duchovnému pádu, ktorý vyplýva vždy z neznalosti prirodzených zákonitostí, udržujúcich chod celého Stvorenia. Nie je pritom vôbec dôležité, ako to pomáhajúci myslel, keď sa snažil pomôcť predkladaním vzorov podľa svojej zrelosti, pretože výsledkom tejto snahy nie je pomoc, ale až príliš často len splnenie vlastných prianí.

Táto prednáška si nekladie za cieľ zaoberať sa jednotlivými príkladmi, v ktorých sa môže naplno prejaviť skazonosný účinok netrpezlivosti, pretože toto má byť vecou samostatného úsilia každého človeka. Pamätajme však ešte na to, že trpezlivosť, pokiaľ je pravá a čistá, zachvieva sa prirodzene s pokorou a vyúsťuje do múdrej zdržanlivosti, ktorá je jedným z najväčších prejavov ľudskej zrelosti.