Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Jozef Potúček
Odkaz 4
Odkaz 4

AΩ-Institut a Slovenské občianske združenie pre posilňovanie MRAVOV a ľudskosti si dalo v dnešnej dobe okrem iného náročný cieľ – ozdraviť spoločnosť, pomravniť ľudí v nej, dať ľudstvu ako základ pre nastávajúcu výstavbu svoje vlastné ľudské výklady Desatora Božích prikázaní a Nový zákon (7 ďalších prikázaní), apod.
Má to však jeden háčik:
Mnohí z týchto buditeľov sa možno aj v dobrom snažia osloviť čo najširšie vrstvy obyvateľstva, a tým pomravňovať často aj tých, o ktorých Syn Človeka napísal, že na Zem nepatria, vôbec sa tu nemali v tejto dobe ani inkarnovať, a ktorí si tým pádom sem prišli doslova užiť na úkor druhých.
Nie je predsa hlavná úloha služobníkov Božích – behať za všetkými a najmä nie za tými, ktorí nemajú o duchovné prebudenie a pomravnenie v zmysle Zákonov Stvorenia záujem, svojím vnucovaním sa a neodbytným vypisovaním o Božích Zákonoch Stvorenia.

Chcel by som v tejto súvislosti len pripomenúť, že už aj Syn Boží Ježiš nás upozorňoval, aby sme perly nehádzali sviniam pod nohy. Mohli by ich pošliapať.

Dnešné volanie zo Svetla patrí najmä ženám, ktoré vytvárajú mosty k ďalším inkarnovaným dušiam. To, k akým úrovniam dnešné ženy vytvárajú mosty, je však poznať na celkovom morálnom úpadku vo svete.
Toto už ale nie je schopný vyriešiť samotný človek. Všetko je tak zamotané, že je potrebný zásah zo Svetla. A o tomto Božom zasľúbení na viacerých miestach píše aj Abd-ru-schin.
Takisto nám tiež oznámil, že budovanie nového Kráľovstva Božieho na Zemi sa bude diať až po zrútení všetkého starého. Takže výstavba Tisícročnej ríše sa bude diať až po Prvej veľkej očiste Zeme. A tá, ako určite všetci pozorujeme, ešte neprebehla.

Preto môj odkaz č.4:
Pripravujme sa hlavne vo svojom vnútri na vrchol Prvej veľkej očisty, aby sme v kritických chvíľach očistnej búrky mohli ako pevné stĺpy pomôcť tým, ktorí sú schopní – hoci aj v obrovskom utrpení – ešte prejsť duchovnou premenou, pretože len ona je pre každého jednotlivca podmienkou a vstupenkou do Ríše Svetla.
Najprv sa teda, človeče, staraj o to, aby si sám v sebe zničil a odstránil všetko temné a až potom môžeš hovoriť verejne o mravnosti a ozdravení spoločnosti.
Nestávaj sa skupinovou dušou, ale pracuj samostatne a hlavne slobodne najprv na sebe!

Komu v tejto veci nestačí moje ľudské slovo, uvádzam SLOVO BOŽIE [Poselství Grálu - Mravnost]:
„Ctěte ženu a važte si jí jako takové a ona se zformuje podle toho. Stane se tím, co vy v ní vidíte a tak povznesete celý svůj národ! Ale zprvu musí se mezi ženami uskutečniti veliký proces proměny. Tak, jako jsou dnes, může nastati UZDRAVENÍ JEN DŮKLADNÝM ZÁSAHEM, NÁSILNÝM, NEÚPROSNÝM ŘEZEM, který ostrými noži odstraní všechny nádory a vrhne je do ohně! Jinak by tyto nádory zničily všechny zdravé ještě části.
K tomuto NUTNÉMU ZÁSAHU NA CELÉM LIDSTVU SPĚCHÁ DNEŠNÍ DOBA s nezadržitelnou rychlostí, stále rychleji a konečně sama přivodí tento zásah! Bude to bolestné a hrozné, ale konec toho jest uzdravení. TEPRVE PAK JE ČAS MLUVITI O MRAVNOSTI. DNES BY TO VYZNĚLO JAKO SLOVA, MLUVENÁ V BOUŘI !
Když pak přejde ta hodina, ve které musel zahynout hříšný Babylon, protože se zhroutil prohnilý v sobě, PAK DÁVEJTE POZOR na ženské pohlaví! Co žena učiní a čeho opomene, ukáže vám PAK vždy, jací vy jste, protože ve své jemnější citové schopnosti prožívá to, co chtějí myšlenkové formy.
Tato okolnost dodává nám též jistoty, že při čistém myšlení a cítění ženskost vyroste první vzhůru k onomu vzoru, na který hledíme jako na vzor ušlechtilého člověka. PAK NAVRÁTÍ SE MRAVNOST V PLNÉM LESKU SVÉ ČISTOTY !“