Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


JAN. jan.jan@post.sk 
Zjavenie Jána


,,Citát Jána Marschnera z příspěvku zo dňa 8. červeň 2007 18:29:19 „Lucifer již jako narušitel ve Stvoření svádí lidské duchy, svádí i anděly. Neváhá a chodí si i do Ráje a pokouší lidské duchy i tam. Pronásleduje dokonce i Prakrálovnu. Aby bylo zamezeno jeho zlému řádění vyjede nebeské vojsko s archandělem Michaelem a Lucifera srazí do pozdějšího Stvoření a uzavřou mu vstup do úrovní Ráje a vyšších. „ Koniec citátu.

Tak toto naozaj nepotrebuje žiadny ďalší komentár, že Lucifer sa premáva svojvoľne po svetlých úrovniach aby škodil jej obyvateľom, dokonca prenasleduje aj Prakráľovnu, v úrovniach kde temno nikdy nemalo prístup. Takže teraz vám predkladám niečo z Posolstva Grálu, kde opisuje sám Imanuel Abdrushin, že ako prvýkrát zostúpil dole do hmotnosti, kde sa po PRVYKRÁT stretol s pôsobením TEMNA!!!

,,Pro své očistné dílo ve stvoření, povolené Bohem Otcem, pro dílo očisty, která se stala nutnou pádem lidských duchů ve hmotnosti, ZFORMOVALO SE PARSIFALOVO CHTĚNÍ JAKO JEHO ČÁST k putování všemi světovými částmi, aby v nich sbíral zkušenosti a tak poznal všechny slabosti a rány lidských duchů.

PARSIFAL ZŮSTAL STÁLE V HRADĚ, A SOUČASNĚ JEHO ŽIVÉ CHTĚNÍ /poz. Záchranca pre neskoršie stvorenie/ JAKO JEHO ZFORMOVANÁ ČÁST PUTOVALO, UČÍC SE, SVĚTOVÝMI ČÁSTMI.

Pro tento úkol musela být přirozeně forma jeho chtění ve své druhové odlišnosti a cizosti, zvláště vůči všemu nesprávnému, nejprve jako dítě, potom učící se jinoch dozrál v muže. To se podle záchvěvů zákonů ve stvoření přirozeně projevilo i vnější podobou, odpovídající druhu dotyčné úrovně.

***KDYŽ PARSIFAL PŘI SVÉM PUTOVÁNÍ DOLŮ DOSÁHL HRANICE, KDE ZAČÍNALA HMOTNOST, TEDY OBLAST LIDSKÝCH DUCHŮ VYVÍJEJÍCÍCH SE Z DUCHOVNÍCH SEMEN, PŘIŠEL TAM, KDE SE POPRVÉ PROJEVILY ÚČINKY TEMNÝCH PROUDŮ, KTERÉ JIŽ BYLY ZASÁHLY I AMFORTA.***

Na této hranici je hrad, v němž byl Amfortas královským knězem. Je to nejnižší obraz skutečného hradu Grálu, / poz. neviem či to viete, ale tento hrad sa nachádza na vrchole JEMNOHMOTNÉHO VESMÍRU/ obraz jemu i jeho druhu nejvzdálenější. Zemi je však proto také nejbližší, i když pro lidské myšlení téměř nepochopitelně vzdálený. V tomto hradě jsou skutečně jako strážci nádoby a jako rytíři ti nejčistší z vyvinutých lidských duchů.

Při vstupu do této úrovně bylo pro Parsifala nutné, aby se zahalil stejným druhem hmoty, i když je tam ještě zcela lehká. Tento záhal se rovná pásce, která přechodně zastírá všechny vzpomínky na vyšší úrovně.

Přicházeje ze Světla, stál nyní tváří v tvář zlu jemu zcela neznámému v čisté prostotě a mohl toto zlo poznat jenom v utrpení, jež mu zlo způsobilo. Musel se tak namáhavě učit, čeho jsou v tomto směru lidští duchové schopni.

Dostalo se mu tedy o tom důkladného poznání, avšak pochopit něco takového nemohl nikdy, neboť zlo je mu svým druhem zcela cizí.

Zde tedy poprvé pronikly proudy z temnot, samozřejmě zformované, k putujícímu cizinci, který v bojích s tím spojených zesílil a procitl k poznání sebe samého.

Tato cesta, plná námahy a utrpení, je to, o čem se pozemskému lidstvu dostalo zpráv, protože proběhla ve hmotnosti, i když na její nejvyšší hranici. Proto mohly vzniknout také omyly, vždyť lidský duch na zemi si nikdy nedovede představit takové děje, uskutečňující se vysoko nad jeho druhem.

*****O TOM VŠEM PODÁM VŠAK AŽ NĚKDY POZDĚJI PODROBNĚJŠÍ VYSVĚTLENÍ, KTERÁ PŘINESOU SVĚTLO A TÍM I JASNO.**** Koniec citátu.

Takže kde sa až nachádza a nachádzalo temno? V hmotnostiach vážení.

Preto teraz opäť tvrdím, že šikovne sa niečo dalo opäť do úzadia - Voda svetla a ľudia okolo nej, a teraz sa pokračuje naďalej len v tom, aby niektorí, robili ďalej svoju prácu, popierať za každú cenu poslanie pani Makedonovej, a tým poprieť hlavne Toho, ktorý má tú moc, aby porazil padlého archanjela a spútal ho na tisíc pozemských rokov, a ktorý jediní má poverenie od samotného Stvoriteľa, aby mohol započať s výstavbou Tisícročnej ríše. Nikto iný, LEN ON SÁM JE TOHO SCHOPNÝ!

A ak by ste chceli teraz povedať, že sa opäť mýlim, tak dávam vám môj príspevok, v ktorom poukazujem na výňatky z Posolstva Grálu, kde sa jasne a zreteľne o tom píše.

http://www.okoun.cz/boards/nat98?rootId=5550286#article-5550286

Či aj tieto Slová chcete poprieť za každú cenu, hoci boli napísané samotným Imanuelom Abdrushinom?

A preto si myslím, nie myslím, lebo som o tom presvedčený, že preto došlo k novému vysvetleniu Zjavenia Jána Tou, ktorá tu prišla niečo naplniť aj naplnila, hoci vy, ktorí v to neveríte, môžete zúriť koľko chcete, veď aj to je len vám na ďalšiu škodu, lebo aj tam sa nachádzajú trhliny, ktoré sa nezlučujú so samotnou Pravdou. Na niektoré pekné poukázal pán Franko. Lenže ako vidno, tak Pravda naďalej kole oči niektorým, ktorí niečo zaryto naďalej popierajú, či už s určitým zámerom, alebo preto, že Pravdu ako celok nechcú vidieť.

Ale aj tomu už bude čoskoro koniec, lebo BOH sa nenechá donekonečna posmievať tými, ktorí síce majú Slovo Pravdy na perách, ale len ako zástierku nato, aby niečo mohli poprieť za každú cenu, Opätovný príchod Vládcu Tisícročnej ríše IMANUELA ABDRUSHINA.

Ján Anton Sloboda.