Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


To isté platí aj o tom, kto tvrdí, že Kristovo narodenie sa udialo bez normálneho plodenia určeného ľudstvu Stvoriteľom. Musí byť normálne splodenie človekom z mäsa a krvi! Tiež v tomto prípade. Každý človek, ktorý si to správne uvedomuje, tým velebí Stvoriteľa a Pána viac ako tí, ktorí chcú pripustiť iné možnosti. Prví vkladajú neotrasiteľnú dôveru v dokonalosť svojho Boha, že podľa ich presvedčenia nie je vôbec možná výnimka alebo zmena v zákonoch, ktoré ustanovil. A to je väčšia viera! Okrem toho o tom bezpodmienečne svedčí tiež všetko ostatné dianie. Kristus sa stal pozemským človekom. Týmto rozhodnutím sa tiež musel podrobiť zákonom, ktoré určil Boh pre hrubohmotné rozmnožovanie, lebo to vyžaduje Božia dokonalosť. Ak by sa na to malo povedať, že „u Boha nie je nič nemožné", potom takéto zastreté vysvetlenie neuspokojuje. Veď v tomto výroku spočíva opäť celkom iný zmysel, než si vo svojej pohodlnosti predstavujú mnohí ľudia. K tomu je treba povedať len to, že u Boha nie je možná nedokonalosť, nelogickosť, nespravodlivosť, ľubovôľa a mnoho iného, aby to odporovalo doslovnému zneniu tohoto výroku podľa normálnej predstavy. To by sa mohlo zdôvodniť, že ak v tomto zmysle nie je u Boha nič nemožné, bol by mohol práve tak dobre urobiť všetkých ľudí na Zemi veriacimi jediným činom svojej vôle! Nebol by musel svojho Syna ako človeka vydávať pozemským útrapám a smrti na kríži. Táto obrovská obeť by bola zostala ušetrená. Ale že sa tak stalo, to svedčí o nezmeniteľnosti a dokonalosti Božích zákonov, platných vo stvorení, do ktorých je nemožné násilne zasahovať za účelom nejakej zmeny. Zo strany zaslepených odporcov by sa proti tomu mohlo opäť namietať, že to bola vôľa Božia, čo sa stalo. To je celkom správne povedané, ale to vôbec nie je protidôkazom, ale v skutočnosti je to len súhlasenie s mojím vysvetlením. Je potrebné len upustiť od naivnejšieho poňatia a ísť za hlbším vysvetlením, ako to bezpodmienečne vyžadujú všetky výroky duchovného charakteru. Bola to Božia vôľa! Ale to nemá nič spoločného s ľubovôľou. Naopak, znamená to utvrdenie a prispôsobenie sa zákonom, ktoré Boh vložil do stvorenia. Tieto zákony nepripúšťajú nijakú výnimku, či obchádzanie. Práve v nutnosti plnenia sa predsa prejavuje pôsobenie Božej vôle. Inak by sa ani Ježiš nepotreboval narodiť z pozemskej ženy. Bol by sa tu mohol jednoducho znenazdania objaviť. Preto sa aj Kristus musel k splneniu svojho poslania podrobiť všetkým zákonom prírody, to jest vôli svojho Otca. Že Kristus toto všetko činil, dokazuje jeho celý život. Od normálneho narodenia, vyrastania, dostavujúceho sa hladu a únavy, utrpenia, až nakoniec po smrť na kríži. Bol tiež podrobený všetkému, čomu je podrobené ľudské telo. Prečo by práve samotné splodenie malo byť iného druhu, keď to absolútne nebolo nutné. Práve v prirodzenosti sa javí úloha Spasiteľa ešte väčšou, nie menšou! Práve tak Mária preto nebola menej obdarená milosťou pre svoje vznešené poslanie.