Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Najprv: Neráz škatuľkujem ľudí do "skupín" a nehodnotím ich rovno podľa toho, k akej skupine patria. Z toho som už vyrástol. Na otázku, kto je tvoj blížny, odpovedal Ježiš veľmi výstižne, kde blížnym bol nakoniec samaritán - v očiach židov pohan!

Mal som možnosť viac krát sa stretnúť a rozprávať sa ľudmi od oboch spomínaných združení. Usilujú sa rozvíjať duchovné povedomie ľudí o čo by sme sa mali snažiť všetci. Iste, môžu schybiť, na chybách sa nakoniec učíme, ale zatiaľ boli vinení len z neupozorňovania priamo na PG. No komu naozaj záleží na poznaní Zdroja, ten sa to dozvie. Je lepšie o tom pred vlažným človekom pomlčať, v nepochopení by si len vytvoril zlú karmu. Nemá sa dávať každému, len vážnym záujemcom.

Teda:Základná kniha poznania Pravdy je Posolstvo Grálu a toho sú si vedomí všetci dlhodobejší spolupracvníci oboch skupín. V žiadnom prípade nie je nutné mať prečítanú knihu "Zákon pre život na Zemi". Ja osobne ju nemám, ale prečítal som si a počul jej časti, ktoré sú uverejnené na stránkach zdruzenia-ludkost.sk a nemal som s ňou problém. Kniha „Zákony pre život na Zemi“ a PG si neprotirečia. Táto kniha môže pomôcť obyčajným ľuďom dostať sa bližšie k Pravde.

Ak ste niekedy ľuďom povedali, nech si prečítajú Posolstvo Grálu a očakávali, že mu ihneď porozumejú, tak ste sa iste dočkali sklamania. Buď o to nejavili záujem, nerozumeli tomu či nechceli rozumieť. Väčšinou ho odmietli a ani si ho nechceli prečítať, videli v tom nejakú sektu, či prinajlepšom v jej autorovi zaujímavého filozofa. Treba ale hľadať spôsoby ako druhému podať poznanie. Len v dávaní možno prijímať a teda nemôžme myslieť len na seba inak na to sami doplatíme.

Tak ako prvák na ZŠ sa najprv žiak učí sčítať a počítať - teda človek, ktorý má snahu ísť duchovnou cestou si kladie si otázky o zmysle života, kým vlastne je a pod. Až v ďalších ročníkoch sa žiak dozvedá o násobení a delení. Neskôr vo výšších ročníkoch o percentách a mocninách. Ak by ste hneď prvákovi začali hovoriť o mocninách a snažili sa mu ich vysvetliť, možno by sa to dokázal "nabifliť", ale nerozumel by im, pretože ešte nemal osvojené nutné základy. Kto sa hľadaním Pravdy zaoberal už dlhšie, tak najprv určite čítal mnohé iné knihy, ktoré mu vtedy pomáhali osvojovať si určité základy. V čase, keď bol na to pripravený, sa dostal k Posolstvu. Keďže predstavuje vrchol je pochopitelné, že žiaden človek ho nemôže predčiť a musí nutne vytvoriť len niečo nižšie, ale to neznamená nie správne.

Preto aj v knihe „Zákony pre život na Zemi“, ktorá vychádza z PG, sú základné pravidlá, ktoré platia v celom stvorení a ktorých dodržiavanie povedie aj človeka nahor, a zároveň majú byť základom ako nové pravidlá, nové zákony pre budúcu ekonomiku, politiku štátu právny, trestný poriadok a pod. Sú napísané, tak aby boli pochopiteľne pre všetkých. Takže na miesto tisícok zákonov, ktoré dnes /ne/fungujú, bude bohato postačovať týchto 17 zákonov. Mojžiš dal ľudu 10, Pán zopár pridal a sú v knihe PG. Áno je vytvorené ľuďmi, ale prijatá "zhora" a sú určené na to aby to bolo pochopiteľne pre všetkých.

Čo sa týka prvého citátu, ktorý pán Potúček uviedol, tak sa tým novým zákonom nemyslí samotná kniha. Ak hovoríme "vo vesmíre PRICHÁDZA „NOVÝ ZÁKON“, tak tomu rozumiem tak, že v celom vesmíre prichádza nový Poriadok, Pravda, panovanie Božej Vôle, ktorá tu dosiaľ nepanovala a ktorej pravidlá, zákony a popísanie celého stvorenia boli popísané v knihe Posolsto Grálu.