Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Zjavenie Jána
Zjavenie Jána

Zjavenie Jána spomína vo svojom diele aj Pán Abdrushin. Tým potvrdzuje jeho vážnosť, naliehavosť a pravosť. V prednáške „Prohlášení“ zo zborníka nezaradených prednášok ( 29. prosince 1929) potvrdzuje, že autorom Zjavenia Jána je Imanuel - Syn Človeka.
Imanuel je Alfa a Omega, Začiatok i Koniec, Večný, Všemohúci.

Zo Zjavenia sa dozvedáme, že Stvoriteľ sediaci na tróne držal v ruke knihu popísanú zvnútra i zvonka, zapečatenú siedmimi pečaťami, ktorú dal Baránkovi. Symbol Baránok súvisí so štyrmi bytosťami – zvieratami u Božieho trónu: leva, býka, barana a orla. Baran je bytosťou s ľudskou tvárou, z jeho vyžarovania povstalo všetko duchovné ( prednáška „Duchovné úrovne V“). Symbol Baránok symbolizuje, že Boží Synovia sa zahaľujú do vyžarovania vychádzajúceho z Barana, čiže sa stanú človekom, keď prídu na Zem. Zároveň v Zjavení videnie Baránka znázorňuje, že ten ktorý vzal knihu ju prinesie aj na Zem. Baránok ktorý prevzal knihu so siedmimi pečaťami bude vykonávateľom súdu, lebo otváranie pečatí je súčasťou súdu. Baránkom, ktorý bol hodný vziať knihu a rozlomiť pečate je Imanuel, Sudca a Kráľ stvorenia.

To, že Baránkom je Imanuel a nie Ježiš svedčí aj to, že spomínanú knihu v Zjavení Jána priniesol na Zem Imanuel Parsifal Abdrushin. Touto knihou je Posolstvo Grálu. Z Abdrushinových úst vychádza ostrý dvojsečný meč. Na Abdrushinovom Slove sa ľudia budú triediť a súdiť. To značí ako sa človek postaví k Slovu tak sa aj sám odsúdi.

Otvorením prvej pečate prišiel na Zem na bielom koni jazdec, ktorý po vykonaní svojej úlohy odbehol ako víťaz. A týmto jazdcom bol Duch Svätý ako Duch Pravdy - Abdrushin. On je víťazom lebo pomocou knihy Posolstvo Grálu utvorí nové pokolenie v tisícročnej ríši, ktorej bude kráľom. Že jazdcom na bielom koni je Abdrushin svedčí aj 19 kapitola Zjavenia Jána. Kde sa spomína, že sa vracia jazdec na bielom koni. Jeho meno je Slovo Božie - Imanuel. Nazýva sa preto Božím Slovom, lebo podľa jeho Posolstva Grálu sú ľudia súdení a triedení počas súdu. Súd sa odohráva len v hmotnosti, pozdejšom stvorení!

Dvaja svedkovia sú to tí, ktorí budú ešte raz prorokovať Božiu Vôľu. Úlohou prorokov je vysvetľovať ľudom čo ich čaká. Sú to dve olivy a dva svietniky. To značí, že ich pôvod je bytostný, oliva symbolizuje stvorenie a nie stvoriteľa. Prorokmi sú vyššie bytosti, ktorí nemajú v sebe nič bezbytostné. Týmito prorokmi nebol Abdrushin, ani Mária ako sa to snaží temno vysvetľovať. Týmito svedkami budú Enoch a Eliáš. Ich úlohou bude zvestovanie nového Mesiáša. Praví svedkovia od Boha sa objavia na Zemi až po narodení Imanuela, tesne pred tisícročnou ríšou.

Deje ktoré sa v Zjavení Jána opisujú sú skutočné a nie len obrazné. Ako vieme proroctvo v čase prijatia opisuje deje budúce, čiže tie ktoré sa ešte len majú stať.

Znamenie: Žena odetá do Slnka, pod jej nohami Mesiac a na hlave veniec z dvanástich hviezd. Z uvedenej vety je zrejmý pôvod ženy a miesto, kde sa to odohrá. Veniec z dvanástich hviezd je symbolom Prakráľovnej. Pod nohami Mesiac znamená že sa to odohrá v hmotnosti na Zemi. V duchovných úrovniach nie je Mesiac lebo tam nie je tma. Svetlo je celý deň lebo všetci obyvatelia sa zachvievajú v Božej Vôli. V duchovných úrovniach vládne len Božia Vôľa z dôvodu Imanuelovej blízkosti. Tam zlo nemá miesta, nikdy tam nebolo, ani nepôsobilo a ani nikdy nebude! Pretože rozum ako jediný pôvodca zla je len v hmotnosti – ona je tou pozemskou múdrosťou! V duchovných úrovniach rozum nie je pretože sa tam všetci zachvievajú len v cite. Z toho dôvodu ne je možné aby Lucifer pôsobil na obyvateľov duchovných krajín pretože to zákon rovnorodosti a ani zákon tiaže nedovoľuje! Žena kričala v pôrodných bolestiach a mukách dokazuje, že sa to odohrá v hmotnosti. Že sa to odohráva v hmotnosti dokazuje aj to, že sa pred Ženu postavil Lucifer. Lucifer ( má rôzne názvy antikrist, drak, diabol ) žije a pôsobí len v hmotnosti. Preto bolo dieťa uchvátené k Božiemu trónu aby mu drak nemohol uškodiť.

Na nebi povstal boj. Tým nebom je jemnohmotné nebo. / Prednáška Ráno Vzkriesenia : citujem Abdrushina: „Na jemnohmotném nebi září již červánky na znamení, že tento deň se blíží!“ / Ako vieme antikrist – drak sa nachádza a pôsobí len v hmotnosti. Týmto bojom bol antikrist – antiimanuel zhodený aj so svojimi prisluhovačmi zo svetlejších jemnohmotných úrovní, do úrovní jemnohmotnosti nižších planét a na Zem a do jej jemnohmotnosti.

Ženou odetou Slnkom, pod jej nohami Mesiac a na hlave veniec z dvanástych hviezd bola Natália de Lemény – Makedonová. Porodila syna Imanuela v novembri 1998, po narodení bolo dieťa odnesené k Božiemu trónu.

Hľa Baránok stál na hore Sion a s ním 144 tisíc vyvolených. Vyvolený sú v hrubohmotných rúchach, čiže aj hora Sion spomínaná v Zjavení sa nachádza v hrubohmotnosti, na Zemi. Baránkom je kráľ tisícročnej ríše Imanuel. Vyvolený sú tí, ktorí sú panenský, to znamená duchovne čistý. V Zjavení sa spomína, že tí, ktorí nasledovali Antikrista a prijímali jeho znak budú mučení ohňom a sírou v prítomnosti svätých anjelov a v prítomnosti Baránka. Baránkom je vykonávateľ súdu Imanuel. Baránkova prítomnosť jasne hovorí, že toho diania bude osobne prítomný na Zemi.

Počas tisícročného kráľovstva bude spútaný Lucifer. Jeho spútavanie prebieha od čias Abdrushina a bude dovŕšené Imanuelom na začiatku budovania tisícročného kráľovstva. Imanuel bude na zemi v krvi a mäse na začiatku tisícročnej ríše / prednáška Říše tisíce let od Abdrushina./ Čo dokazuje aj záver Zjavenia Jána, citujem:“ Hľa, prídem skoro a prinesiem so sebou odplatu, aby som každému odplatil podľa jeho skutkov! Ja som alfa a omega, Prvý a Posledný, Začiatok a koniec.“

Ďakujem Bohu, že nám dal Posolstvo grálu prostredníctvom Abdrushina a za Večné Zákony nám dané prostredníctvom pani Makedonovej.
Peter Franko