Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Posolstvo doznieva
Dobrý deň všetkým
"...
Celý zástup učedníku bude přesto ztelesňovati i všechno pozemské lidstvo ... po soudu ! Neboť teprve potom mohou učedníci lidem správne pomoci. Teprve potom budou spošteny padací mosty, které ješte dnes musí zústat vysoko vyzdviženy.
...
Říše tisíce let, která jest Bohem zaslíbená a která múže být vytvořená jedině samotným Bohem. Nikdy nemúže být vytvořena člověkem, i když sa mnohý cítí k tomu povolán.
...
Nespoléhejte sa na lidský rozum ani tehdy, bude-li vám vznešenými slovy slibovati ráj. Jedine Bohem vám múže být dán a nikým jiným v celém stvoření! ..."
Prednáška „Plemen učedníku“ autor Abdrushin