Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Povolaný národ nebyl na zemi pro to, aby se do něj narodil Syn Boží a Syn Člověka. Měly to být národy, které na zemi mají nejvyšší spojení do Světla a k Pravdě o Bohu a Stvoření. Tuto Pravdu pak měli roznést do celého světa. Povolaný národ měl vždy povinnost uskutečnit pravé žití dle zákonů Božích v celé své zemi. Jeho smlouva se Stvořitelem, který mu dal své požehnání a zvýšenou sílu byla vždy zavazující a v případě nesplnění vysokých požadavků na čistý a harmonický život dle Božích zákonů, a v případě odvrácení od Světla, znamenala jeho konec. Povolaný národ musí nést ve svém středu vysoké vědění o Bohu a dokázat vytvořit most ke kterémukoliv náboženství a lidem. Na povolaný národ čeká obrovské množství práce. Tedy "Povolaný národ" nerovná se tomu, že se do něj má narodit Syn Boží nebo Syn Člověka. Tito se vtělili jen kvůli velké nouzi lidstva, aby nezahynulo, když už nedbalo ani proroků a Zákona. Cožpak člověku nestačí, že již má napsané SLOVO od samotného krále Stvoření. Chce snad ještě aby jej zachránil bez jeho přičinění. Člověk má sloužit Stvořiteli a ne obráceně! Představa záchrany lidstva skrze vesmírné koráby je stejně zavrženíhodná, neboť jsou to koráby z posmrtného světa a člověk nadaný schopností vidět zemřelé duchy je může spatřit. Povolaný národ musí postavit do svého úkolu nevýslovná píle vědoucích lidí. Musí zformovat a připravit cesty pro všechny lidi. Tito vědoucí budou spolu spolupracovat, neboť mají napaměti veliké množství práce a potřeba každičké ruky. Kolik je práce, zjistí každý teprve, když se do činnosti pustí. Kdo je Povolanným národem zjistíte dle nového (neopsaného) vědění o Stvoření, jež z něj bude vycházet. Takovému národu má v jeho činnosti pomáhat každý další národ, aby se Světlo mohlo roznést do celého Světa. Přít se o to, který to je nemá smyslu, neboť ho každý pozná dle jeho díla... Tak se i ukáže co je v každém z nás, jestli jsme schopni jít s kůží na trh pro druhé,nebo jen čekat až to někdo udělá za nás... Přeji tedy každému aby načerpal při letošní slavnosti tolik síly a mohl v následujících měsících působit hrubohmotně tak, aby se spolupodílel na vyvolání velikého dění. Aby na nás neplatila slova "VY ČEKÁTE NA DĚNÍ, KTERÉ MÁTE VYVOLAT VY SAMI".