Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Prijatie Boha.
Odpustiť, od – pustiť, znamená pustiť sa temna. Pustiť sa znamená prijať. Prijať dobro – „Pravdu“. Spása je v prijatí Slova. Slovo je Boh. Spása je v prijatí Boha. Vyvolený národ jeho spása spočíva v prijatí Boha. Tak ako mal židovský národ prijať Ježiša, tak mal nemecký národ prijať Abdrushina. Tí ktorí neprijali Ježiša ako Božieho Syna, tak im mohlo byť odpustené v prijatí Abdrushina ako Božieho Syna – Syna Človeka. Abdrushina zvestoval Ježiš ako Ducha Pravdy. Tí ktorí neprijali Abdrushina, tak im mohlo byť odpustené v prijatí Imanuela – kráľa tisícročnej ríše. Tak ako nespoznali prítomníci Ježiša , tak nespoznali prítomníci Abdrushina. Tí ktorí neprijali Božích Synov, bola poskytnutá tretia možnosť. Tri krát bol povolaný vyvolený národ. Ich povolanosť – úloha spočívala v prijatí Božích Synov. Židovský, Nemecký a Malý národ. V roku 1998 na Slovensku sa narodil Kráľ tisícročnej ríše. Božích Synov spoznáme podľa Slova. Biblia, Posolstvo Grálu, Večné zákony. Kráľ tisíc ročnej ríše je „Nové Meno“, zvestované v zjavení Jána, Izaiášom a vo Fatimskom posolstve. V minulosti si ľudia stotožnili Ježiša a Syna Človeka do jednej osoby. V súčasnosti si ľudia spojili dva deje, úlohy Imanuela do jedného. Kruh sa musí uzavrieť povedal Alfa a Omega, Začiatok a Koniec. Ako začal Začiatok v Parsifalovi tak prebehne Koniec v „Novom Mene“. Pri obidvoch prípadoch bola spoluformovateľkov Prakrálovná. Ako bolo Hore tak bude aj Dole, pretože Dole je obrazom toho čo je Hore. A splní sa príď kráľovstvo Božie. Peter Franko