Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


DUCHOVNÉ ZÁRODKY

Prednáška: Stvorenie človeka- „Plodenie samo je ešte aj dnes u ľudí čisto zvieracím aktom. Ušľachtilé alebo nízke city nemajú so samotným aktom nič spoločné, avšak majú hlboké duchovné následky. Ich účinky sa veľmi významne prejavia v bezpodmienečnom priťahovaní rovnorodých druhov.“
Prednáška: Pohlavie- „Až v hrubohmotnosti, ľuďom tak známej, sa vytvárajú z formy rozmnožovacie orgány, rozoznávané ako mužské a ženské. Len hrubohmotné telo, teda pozemské telo potrebuje tieto orgány k svojmu rozmnožovaniu“

Čisto v teoretickej rovine ak by došlo k spojeniu ženského bytostného z mužským duchovným , ktorý je ešte v nezušľachtenom zvieracom tele, z tohto spojenia by sa narodil podľa môjho názoru potomok, čo v súčastnosti nie je možne pre obrovské genetické rozdiely, ktore vtedy neboli. Samozrejme, že pri plodení nemohlo dôjsť k výmene duchovných síl ale k posilnenie ženského bytostného áno. Iba v hrubohmotnosti máme rozmnožovacie organy, to svedči, že rozmnožovanie a plodenie nie je rozhodujúce.
Lepšie vysvetlenie by Vám najlepšie podal sám autor uvedeného textu, on ho napísal a on najlepšie vie ako to myslel, a určite dobré pozná Posolstva a nechce určite o ňom podávať mylné informácie.

Prajem krásny deň. RASTISLAV SKOKAN