Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


JAN. jan.jan@post.sk 
Re: pre PRE NEZAUJATÝCH ČITATEĽOV.


Každý kto pozorné čítal Večné zákony od p. Makedonovej, kto sa zúčastňoval prednášok s ňou, kto čítal jej rozhovory, tak ten určite vie, že súd nad Zemou započal vtedy, keď sa ABDRUSHIN prebudil do svojho poslania.

A teraz k začiatku 20. kapitoly, ktorá tu bola dnes zverejnená p. Skokanom. Je evidentné, že ide zas len buď o nepochopenie, a možno aj povrchnosť, alebo o vedomé zavádzanie.

20. kap. začiatok: „Obdobie súdu nie je obmedzené na jediný deň. I keď sa v Biblii nazýva súdny deň, ten je iba jeho vrcholom. Súd bude prebiehať na Zemi omnoho dlhšie - približne 1500 rokov a bude mať niekoľko vrcholných štádií. Začal sa už odchodom Syna človeka zo Zeme, …“

Ak sa také niečo píše, tak treba to aj správne chápať, presné v zmysle napísaného. Ak sa začal až odchodom ABDRUSHINA, tak je tým myslená posledná fáza súdu, ktorý vyvrcholí veľkou očistou Zeme. Veď jasné sa píše v tomto odstavci, že bude mať niekoľko vrcholných štádií.

Do obdobia tých zmienených 1 500 rokov, tak treba zarátať aj Tisícročnú ríšu, aj roky po tejto ríši, keď Zem sa stane duchovnou planétou, tak ako sa to opisuje vo Večných zákonoch.

Ale teraz niečo z Večných zákonov 2, ktoré osvetlí aj to ďalšie:


Večné zákony 2 - Otázka a odpoveď 164:

Keď je to všetko také jasné, prečo takmer nikto z členov Hnutia grálu neverí v Imanuelov príchod?

Abd-ru-shin túto správu o jeho opätovnom príchode, ako aj mnohé iné zasľúbenia zámerne zašifroval do textu, ktorý priamo s týmito udalosťami nesúvisel. Bola to ochrana pred temnom. Pravda mala vyjsť najavo až tesne pred jej uskutočnením. Keby bolo bývalo v Posolstve jasne naznačené, kedy a akým spôsobom príde Syn človeka, ľudia by ho túžobne očakávali a ľahko by prijali aj nepravého, vyslaného temnom. To sa napokon i napriek varovaniu predsa stalo.

V roku 1990 napísal temný Imanuel, pôsobiaci v Čechách, svoje vlastné „Posolstvo grálu”, ktoré vyšlo knižne aj na Slovensku s takýmto textom na obálke:

Parsifal Imanuel - Syn člověka
Mesiášovo živé slovo o všenápravě světa
Poselství grálu
Najdůležitější kniha tisíciletí
V tiráži je uvedené pravé meno autora:
© Ján Dietrich Dvorský 1993.

Kniha je písaná veľmi inteligentne, pútavo a je prispôsobená súčasným aktuálnym otázkam a pomerom. Avšak duchovne prebudený čitateľ v nej nájde temné škvrny - príliš rozumový prístup, neprehľadnosť a vyzdvihovanie vlastnej osoby na úkor Abd-ru-shina, ktorého označuje dokonca za svojho zvestovateľa. Ak je v spomínanej knihe niečo jasné a pravdivé, tak si to autor vypožičal z Abd-ru-shinovho Posolstva.

Tým, ktorí uverili jeho Posolstvu, hoci bolo k dispozícii aj pravé, sa autor odmenil spôsobom, ktorý prezrádza jeho pravý pôvod: vyzbieral od nich peniaze na plnenie svojho poslania a ušiel s nimi za hranice. Odvtedy sa neobjavili ani peniaze, ani on.

Nemecký autor H. Vollman v roku 1991 varoval členov Hnutia grálu pred príchodom nepravého Imanuela vo forme krátkeho Životopisu Abd-ru-shina, Márie a Irmingard. Toto varovanie pred falošným Imanuelom a jeho falošným Posolstvom znie takto:

Imanuel už nepríde na Zem v pozemskom tele, lebo zlyhaním jeho pomocníkov, keď žil na Zemi ako Abd-ru-shin, bola jeho obeť márna a úlohy nedostatočne splnené. Preto svoje posledné a konečné slovo zanechal ľuďom iba v Posolstve grálu a ďalšie nové nie je!

Tento text diktoval autorovi životopisu sám Imanuel. No aby nezmaril poslanie Svanhildy, ktorá sa v tom čase začala pripravovať na plnenie svojej úlohy na Zemi, aby zvestovala jeho príchod, vyvrátil túto lesť na str. 99 v spomínanej knihe citátom z Posolstva grálu, z prednášky „Vývoj stvorenia”:

Raz má nastať na Zemi odlesk skutočného raja, a to na začiatku tisícročnej ríše za pôsobenia Syna človeka.

Tak táto brožúra splnila dva ciele - varovala pred nepravým Imanuelom a zároveň oznámila, že na Zemi bude na začiatku tisícročnej ríše pôsobiť pravý Syn človeka, Imanuel.

Keby sa v citáte spomínaný odlesk raja dal na Zemi uskutočniť bez Imanuelovej pozemskej pomoci, iba pôsobením zhora, ako si to mnohí vysvetľujú, Imanuel by predsa už dávno tak robil a nemusel by sa na Zem vteliť. Prečo by však mal pomáhať duchovne zhora len na začiatku tisícročnej ríše, a nie počas celého jej trvania? Preto citát jasne naznačuje, že odlesk raja na Zemi sa uskutoční za Imanuelovho pozemského života, teda len na začiatku tisícročnej ríše.

Potom, aj keď bude ešte trvať kráľovstvo tisícročnej ríše, prevezmú vládu vyšší duchovia a neskôr len ľudia. Ich vláda už nebude taká dokonalá ako Imanuelova, preto Abd-ru-shin píše, že odlesk raja na Zemi bude len na začiatku tisícročnej ríše, teda za jeho života.

Pod jeho osobným vplyvom a učením sa tí najčistejší zdokonalia do takej miery, že po smrti odídu do večnosti, do duchovnej ríše. To je vlastne ďalší z cieľov Imanuelovho dlhodobého pozemského pobytu - pripraviť a odviesť hotových, zrelých duchov do raja.


Ján Anton Sloboda.