Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Jan Marschner
lepší svět
Vzhledem k tomu, že jsem Poselství Grálu přečetl a dle svých schopností a omilostnění shůry částečně prožil tak se mi smazaly rozdělovníky, které lidi rozdělují. Abyste pochopili jak to myslím. Lepší svět chci celosvětově budovat společně s Mohamedánem, Krišnovcem, Křesťanem, Budhistou a dalšími, kteří po lepším světě touží a chtějí se držet Jediného Boha a jeho zákonů. Každý Zvěstovatel Pravdy, který čerpal ze Světla hovořil hlavně o čistém životě naplněném pravou vírou v Boha, naplněnou ve skutcích i v myšlení. Ani Ježíš nehovořil o tom, že kdo mu jen věří bude vzat do nebe. Hovořil o tom, že dva budou na poli a jeden bude vzat a druhý ponechán. A měřítko proto je čistý život člověka. Je-li tedy pro Vás důležité co napsala paní Makedonová, pro druhé je zase důležité co řekl Ježíš, pro třetího co řekl Mohamed, ale všichni tito nám radí jak žít čistě dle Božích Zákonů. Pokud je Jádro stejné, zabývejme se přeci Jádrem. Tak jako se hovoří, že zlato zůstává zlatem v rukou boháče i žebráka. Úcta k druhému, která se z toho zrodí bude jen dalším krokem k naplnění čistého života. Změnit sebe sama může jen úsilí samotného člověka, nechme to na každém. Naše pomoc může být zase jen v ukázání čistého života, jak jsme to zvládli my. Takovéto téma, když se rozvine nutně musí být pomocí pro všechna vyznání...