Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


VEREJNÉ VYSTUPOVANIE A NÁZOR JEDNOTLIVCA

Blahoslavení tí, ktorí proste prijímajú Slovo; pretože ich je Kráľovstvo Nebeské.
Nehĺbajte a nemudrujte o slovách mojich, pretože tým by ste nedošli nikdy konca. Nehovorte so svojimi spolublížnymi o tom, čo sa vás v nich dotklo, pretože oni sú iného druhu. Vyňali by z nich len to, čo je im vlastné a vás by tým zmiatli!

Každý z nás má nárok na svoj vlastný názor a pohľad na vec. Je to správne, každý sme iný a inak sme formovaní. Nemáme byť kópiou iného ale každý má byť jedinečný vo svojom vlastnom prejave, je to prirodzene a chcene. Ale ak chceme vlastné predstavy a názory prezentovať verejne či už formou slov alebo písma, sme viazaní veľkou zodpovednosťou pred Zákonom Stvorenia či sú naše názory s nimi v harmónii.
Ak niečo tvrdíme, ak sme o niečom pevné presvedčení, tak musíme jasne, zrozumiteľné a bez medzier v pochopení to doložiť s tým čo sme smeli prijať z knihy Vo Svetle Pravdy.
Ak to nie sme schopní doložiť, tak vyjadrime, že je to len náš názor a naše vnímanie. Je to pravdivejšie a zodpovednejšie k nám a ostatným. Veď koľko krát sme sa v živote mýlili a robili chyby a tým sme rástli?

A tomto fóre sa vedie spor o pravosti alebo nepravosti poslania p. Makedonovej. Ak tak by som chcel prispievať svojimi postrehmi a názorný na danu tému. Nevyhradzujem si právo na úplne a pravdivé tvrdenia o p. Makedonovej, ak bude niečo nedobré prezentované tak to prosím vás doplňte alebo opravte.

MOTO: PRAVDA SA NEDÁ POVEDAŤ BEZ LÁSKY.
RASTISLAV SKOKAN