Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


K Výzve
Pokiaľ Abd-ru-shin písal o príchode Imanuela, tak sa to týkalo splnenia Jeho samého v období, v ktorom na Zemi žil a pôsobil. On splnil a v Ňom od určitého obdobia pôsoblil Imanuel, Kráľ celého Stvorenia. Je smutné, ako bezmyšlienkovito sa stavajú mnohí k obsahu Posolstva Grálu.

Kniha Posolstva Pravdy obsahuje Živé Slovo, v ktorom je zakotvený ten najvašší pohyb. Kto z tohto Slova naozaj čerpá, musí byť schopný tento pohyb prejaviť v sebe i navonok. Slovo je prísne budujúce a tak i človek, čerpajúci zo Slova Pravdy musí z povahy veci tento aktívny budujúci pohyb prejaviť nielen na sebe, ale i okolo seba. Je tak veľa práce na ozdravení života okolo nás, prečo to ignorujeme? Vari nám nezáleží na tisícoch a tisícoch ľudských duchov, ktorí potrebujú našu pomoc? Čím sa líšime od ľudí z nížin, hoci sa často pýšime, že sme našli Slovo? Zamyslime sa!

Na naše plecia padne vina, ak nepomôžeme hľadajúcim dnes a teraz. Pochopme, že Pán môže týmto Svetlo hľadajúcim duchom pomôcť iba prostredníctvom tých, ktorí na Zemi cestu k Nemu už našli. Kde je naše zvestovanie o Slove? Kde je jednotné pôsobenie tých, ktorí si myslia, že už našli?

Iba rozumová povýšeneckosť a neznášanlivosť, prejavujúca sa u mnohých aj na tomto fóore.

Páni, nemali by sme plytvať silami v nezmyselnom dokazovaní si svojich "právd", mali by sme sa konečne spojiť pre zvládnutie konkrétnych úloh, ktorých cieľom má byť prebudenie tých, ktorí čakajú na naše spolupôsobenie. Každý z nás má predsta schopnosti, ktoré musí byť schopný postaviť do lužby pre Svetlo! Chce niekto splniť čakaním?

Jednoznačne sa pripájam k výzve p. Marschnera vo všetkých jej bodoch. Kto teda má naozaj dobré srdce a zároveň veľkú túžbu
pomôcť tým, ktorí si to naozaj zaslúžia, nech neváha. Viac o tomto bude určite povedané i na pripravovaných prednáškach p. Marschnera na Slovensku. Kto teda nie je zbabelcom a vyjde zo svojho úkrytu, môže podporiť dobrú myšlienku ako i to dobré, čo je v nás. A na tom musíme všetci vedieť stavať, na tom dobrom v nás.

Vyčítaním si chýb len strácame drahocenný čas a každý predsa viac či menej chápeme, že doba je mimoriadne vážna. Vari nám bude v blížiacej sa dobe "dobre na srdci" pri pomyslení, že sme nepomohli stovkám a tisícom ľudí, ktorým sme mohli pomôcť? Nezáleží nám na nich?

Prebuďme sa čitatelia Posolstva Grálu, je načase!

Ľuboš Ď.