Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Jan Marschner
příchod syna člověka
Dobrý den. Po vážném zkoumání knihy Ve Světle Pravdy, Bible a ostatních knih, které se vážou k soudu. Z nich vysvítá, že Syn Člověka bude soudit z oblaků. Nikoliv tedy ze země. Kdo by tedy očekával příchod syna člověka podruhé na zem- nedočká se. Na prosbu Ježíše přišel Syn člověka před soudem ještě na zem aby zde zvěstoval Slovo a tím zachránil nemnohé, kteří budou chtít dle Slova Pravdy žít. Když jsem četl knihu Ve Světle Pravdy a toto mi došlo, prožil jsem: On už tu byl!!! Niterně mě pojala úzkost, neboť po dvatisíce let jsme očekávali příchod Syna Člověka a teď jsme se minuli o 60 let. Protože jsem nejdříve studoval Bibli, věděl jsem, že křesťané očekávají příchod syna člověka v oblacích. A tak to, že se Abdrushin vůbec narodil na zemi byla veliká milost. Celý jeho příchod byl vyjímečný akt pro záchranu lidí. On stejně jako Ježíš přišli na zem jen aby pomohli lidem ke Světlu. Jejich následovníci onu velikost v sebe nepřijali a začali si znovu kouskovat Svaté Pravdy. Příchodu Abdrushina předcházelo veliké dění v jemných úrovních, kde slíbilo veliké množství lidských duchů, že se v pravý čas vtělí na zemi, aby byli v čas při Abdrushinovi a pomohli mu dle jeho pokynů, jež napsal v knize Ve Světle Pravdy s budováním tisícileté říše. Místo obrovského počtu se dostavil mizivý počet lidí. A samozřejmě každý se svým názorem(jež je z rozumu, nikoliv z ducha) a tím se nakonec výstavba jež by byla zachránila milióny lidí, neuskutečnila. Předčasným odchodem bylo zabráněno znovu zavraždění vyslance Světla. Z tohoto důvodu byl nucen Abdrushin přepracovat Poselství a vypustit z ní věty, které se týkaly jeho pozemského bytí pro soud a tisíciletou říši. Bude zde vždy jeho zástupce, který bude mít s ním spojení a bude z něj čerpat vědění, které bude pro lidstvo úplně nové. Tento zástupce Boží vůle také podle pokynů od Syna člověka, který bude řídit soud z oblaků(z jemnohmotnosti) tuto říši, k níž Abdrushin položil základ ve svém Poselství vybuduje. Položit základ neznamená že již v tom žijeme, neboť o domu člověk může říci, že již v něm žije také až je hotový. Základ jsou plány-Poselství. Když Abdrushin hovořil k povolaným nechtěl aby udělali to nebo ono dle jeho přesného rozkazu, ale aby poselství v sobě uskutečnili celé a v naslouchání Boží Vůle potom jednali a nechali se od Boží Vůle vést. To je vždy jen a jen záruka, že to co vykonají bude dle Vůle Boží a ne dle jejich. A tak je to i s námi. Soud vrcholí, pomoc od Syna člověka přišla, v současné době přichází další nové čisté vědění. A kde jsou lidé kteří chtějí pomáhat druhým v jejich nouzi? Stejně jako za Abdrushina nechápou, že nejdůležitější věc pro pomoc všem lidem je spojit se s Boží Vůlí. Ne jen číst a na tom stavět. Spojení s živoucí Vůlí Boží Vám ukáže vždy nový způsob působení a přemostění k lidem. Věřím že na toto fórum chodí alespoň jeden člověk, který toto pochopí. Každý má napnout své síly k prasknutí, aby své vlohy dal do služby Stvořiteli, ale ne k fanatizmu. Nýbrž ke zhodnocení stavu lidstva a hledání cest, dle Božích zákonů, jež by lid dovedli k Pravdě a žití podle ní. Květnové dny jsou dny osvobození našeho státu využijme tedy tento náboj a zamysleme se nad záchranou lidstva. Zabýváme se tímto tématem na přednáškách v Amfoře. Teď ve čtvrtek bude poslední v tomto školním roce. Potom zveřejníme na stránkách www.vodasvetla.cz celý tento cyklus přednášek, jež si můžete poslechnout. Neboť místo aby ti co se dostali k vědění spolupracovali na záchraně těch nemnohých kteří tu ještě zbývají hájí si vé dedukce a názory.