Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Pre pána J.P.
Vážený pán J.P.,

ďakujem Vám za odpoveď. Naozaj sa nestáva často, aby sa na verejnom fóre viedla komunikácia v tomto duchu. V doterajších odpovediach na Vaše príspevky však boli použité aj slová a obrazy, ktoré už vôbec nepatria na verejnosť, ale pre tentoraz sa tomu nedalo vyhnúť a navyše, bol v tom i určitý úmysel.
Za Vaše vstupy na toto diskusné fórum by som Vám najradšej „srdečne stisol ruku“, i tak mám však obavy, že sa táto naša konverzácia stretne s nevôľou, predsa len sme vstúpili na pôdu, ktorú spravuje niekto iný a aj preto som v úvode načrtol možnosť utajenej výmeny adries pre súkromnú korešpondenciu. Navyše, k Vašim slovám by som Vám rád odpovedal v zmysle a v obrazoch, ktoré už z povahy veci nemôžu byť uverejnené na tomto fóre.

Vyjadril by som sa preto tentoraz iba k tomu Vášmu odstavcu, ktorý začínate slovami:

„Ve svém životě jsem se setkal nejméně se třemi „zaručenými“ Prastvořenými, nositeli meče,…“

Je mi dobre známe to, o čom píšete a čo ste prežili, prežitia v tomto smere máme spoločné. Rozdiel však bol v rôznorodom prístupe. Kým Vy ste roky dôverovali a verili v človeka – „povolaného“, v mojom prípade u toho istého človeka stačili dva dni osobnej skúsenosti, aby sa z jeho „vrelého“ pozvania stal vzápätí doslova „útek bez rozlúčky“. Preto nie ste sám, kto má takéto trpké prežitia. Kým ste však Vy v tomto smere po čase rezignovali a prestali hľadať ďalej, na druhej strane prišla životná tragédia, ktorá hľadajúceho prinútila, aby sa z neho napokon stal „vážne hľadajúci“.

Je mi smutno i ľúto zároveň, že ste sa vzdali svojho úsilia krátko predtým, ako sa Vaše túžby v tomto smere mohli naplniť. To, že sa nenaplnili vážený pán J.P., o tomto dokáže vydať to najlepšie svedectvo iba Vaše vnútro. Ste človek, ktorý by sa za Pána kedykoľvek postavil a aj desať krát by za Neho položil život. Veľkosť Vašej túžby ku Svetlu je tak zriedkavá, že by si z takéhoto úsilia mohol vziať príklad hocikto z tých, ktorí sa v súčasnosti považuje i za tú najvyššiu autoritu medzi čitateľmi Posolstva Pravdy. Predsa však v hlbinách Vášho ducha drieme nepokoj, často sa prejavujúci ako pálčivá bolesť nad niečím nedefinovateľným. Snažíte sa ho zahnať v naozaj úprimných modlitbách, v pokornom čerpaní zo Slova Pravdy, ako aj pri písaní textov, pri ktorých cítite naplnenie. Nestačí to však na to, aby sa driemajúci nepokoj vytratil a Vy si to dobre uvedomujete - aj keby ste svoje úsilie strojnásobili, nebude to stačiť, pretože potrebujete už len pozdvihnúť svoj zrak o trošku vyššie, na stupienok, na ktorom ste už dávno mali stáť tak, ako ste to napokon aj sľúbili. Veľmi Vám v tomto prajem, ako priateľ i človek, pre ktorého je Vaše úsilie v mnohom príkladné.

Želám krásny večer aj Vám.