Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Volání ze Světla probíhá neustále. Je to děj, který je věčný a tedy neměnný a nelze ho měřit pozemským časem. Skutečně povolaný ho v sobě uslyší, když plně využije dobu své přípravy ke službě a stane se schopným v sobě toto volání zaslechnout. Záleží jen na něm jak kvalitně se připraví. Jediné, co je pro něj ohraničeno pozemským časem je to, do kdy musí být připraven. Pokud promarní dobu přípravy, která je jen zdánlivě čekáním, tak nebude schopen svůj úkol splnit.

Proč bychom měli čekat na Světlem povolané vůdce? Naším jediným vůdcem je Pán. Pozemský vůdce v pravém slova smyslu je lépe řečeno pomocník, který ukazuje svým příkladem cestu vpřed (vzpomeňme např. Ismány, kteří svým příkladem vedli zdivočelé Araby v říši Isra). Podle tohoho je také možné poznat. Ovšem na každém z nás zůstává povinnost vlastní samostatnosti a neodvislosti od kohokoliv. Jediné co lidský duch potřebuje je Živé Slovo, které je jeho životním pokrmem. Bez něho nemůže vůbec existovat. Pokud se stane schopným ho vědomě přijímat, nepotřebuje ani žádného pozemského vůdce, protože se sám již dokáže správně vpravit do veškerého dění.

V dnešní době stále probíhá třídění lidstva. Základní třídění již proběhlo v době Abdrushinova života na Zemi a sice na ty, jež jsou ztraceni a na ty, kteří mohou být zachráněni. Dnes stále třídění probíhá, ale už jen v té druhé skupině.

Prožíváme dobu, kterou popsal Abdrushin v přednášce „Co dělí dnes tak mnoho lidí od Světla?“

„…Blíží se proto čas, kdy tato země po nějakou dobu musí býti přenechána vládě tmy bez přímé pomoci ze Světla, protože si to lidstvo svým chtěním tak vynutilo. Následky chtění většiny lidstva musely přivoditi tento konec. Jest to doba, kterou směl kdysi viděti Jan, doba, kdy Bůh zahaluje svou tvář. …“

Jedinou oporu v této době má člověk ve Slově. Proto i Pán napsal:

„…Nyní přišel čas, v němž se člověk na zemi musí otevřít Slovu Božímu, což je totéž jako vpravení se do stávajících, stvoření udržujících a povzbuzujících zákonů nejsvětější vůle Boží!
Není pro celé lidstvo žádné jiné cesty ani jiné pomoci! Musí poznat a vpraviti se nebo zahynout; neboť soud je zde! Žádný člověk vám nyní již v nadcházející nouzi neporadí ani nepomůže. Jedině Bůh!…“