Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Konkrétní činy?
Vše musí vycházet z našeho ducha. Co je nám platné, že navenek vypadáme dobře, spořádaně, máme upravené nebo dokonce luxusně zařízené domovy, když naše nitro není čisté? Na druhou stranu Světlo po nás nechce, abychom žili v chudobě a rozdávali svůj majetek. Naše činy mají být především činy našeho ducha, tedy to co správně přijmeme ze Slova, tak máme i vlastním vyzařováním předat i dál. Jestliže nás zasáhne paprsek Slova, tak se to na nás nějak projeví i navenek. S tím samozřejmě musí spolupracovat i naše chtění a nesmí stavět síle Slova do cesty žádné překážky. Jediné co je naším úkolem je to, abychom lidem, kteří hledají, ukazovali cestu, vzorným příkladem, pozemského života.
Působení Slova se nedá zastavit, jako vodopád se rozlévá tam, kde je pro něj cesta. Překážky, které dočasně působí nemohou odolat jeho síle, budou zlomeny a odplaveny.
Mnozí lidé se domnívají, že pro Světlo musí vykonat něco mimořádného, co ostatní uvidí a uznají jako něco hodnotného. Tento postoj však pramení z lidské ješitnosti. Jediné co po nás Pán chce, je to, abychom se stali opravdovými, bohumilými lidmi, kteří budou jednou moci vstoupit do svého duchovního domova. Jedině pojem "opravdového člověka" se vším co obsahuje, nám muže pomoci naplnit to co nás "vynese" do duchovní říše. Pokud si čtenář Poselství Grálu neosvojí vlastnosti jako: skromnost, pokora k Bohu, láska k bližnímu, tak četl Poselství zbytečně.
Praxe, která nemůže být vnímána jen pozemsky má být "jen" cestou pro vyzařování Živého Slova. Formy se liší v tisících formách a každý člověk musí najít tu "košili", která je pro něj bližší než "kabát". V tom si každý musí pomoci sám. Na co by jinak měl své schopnosti, které jsou pro každého člověka jedinečné?
Příjemný večer.