Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Hľadajúci
Pre J.P.
Aj druhý článok "Milujte se navzájem!" svojím obsahom nezaostal za tým prvým. Slová príspevku vychádzajú z pevnej pôdy vlastných prežití, ovocím ktorých je pravé a rýdze presvedčenie.

Duchovná strenulosť sa prevalila nad ľudstvom a prepadli jej aj stúpenci Posolstva Grálu. Možno povedať, že v zástupoch.

Ako by mali vyzerať konkrétne činy služobníkov Božích pri budovaní Božieho Kráľovstva ne Zemi?
Nemalo by zostať iba pri slovách.
Ako by mal v praxi, na verejnosti pôsobiť poctivý hľadajúci, alebo dokonca pravý Boží služobník?

Ďakujem za odpopveď.