Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Proto musel se i Kristus ku provedení svého poslání podrobiti nezvratně všem přírodním zá-konům, tedy vůli svého Otce. Že Kristus to vše činil, dokazuje celý jeho život. Normální naroze-ní, vzrůst, i u něho nastalý hlad a únava, utrpení a konečně smrt na kříži. Podroboval se všemu, čemu jest podrobeno pozemské lidské tělo.!!!!!!!!!!!!!! Proč by jediné zplození mělo býti jiného druhu, když pro to nebylo nutnosti? Právě v přirozenosti stává se úloha Spasitelova ještě větší! Nijak se ne-zmenšuje! Právě tak nebyla proto Marie ve svém vznešeném poslání méně obdařena milostí.!!!!!!!!!!!!!!

Je smutné ako niekto vie vytrhávať vety z kontextu !!!!!!!!

Túto prednášku treba čítať celú a nie kúskovať vety!!!!!!!!!