Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Moja pôvodná otázka z 15:12 mala hľadajúcim zľahka predostrieť nejakú otázku. Nemala vyjadrovať žiadnu príslušnosť a nemali z nej prúdiť ani nijaké urážajúce emócie. Bez konkrétností, aby bolo čo najviac zapojené vlastné uvažovanie a premýšľanie nad tým, čo tým asi chcem povedať. Skrátka aby si každý sám pre seba odpovedal tak ako to sám vidí. Nechcel som nikoho ovplyvňovať ani nič podobné. Ak teraz budem rozvádzať pôvodnú otázku, nebude to už To, čo som chcel. Nechcel som sa ani zapliesť do slovíčkarenia, ktoré často pri takejto bez-kontaktnej komunikácii nekončí v rýchlom a jasnom porozumení si. Nechcel som byť ani osobný, pretože v písomnej forme, môže byť akékoľvek oslovenie, či osobný prístup veľmi ľahko zle pochopený. (hlavne na mieste, na ktorom už k niečomu podobnému došlo, a v podvedomí každého zúčastneného je akási ostražitosť voči "útoku") To sú detaily, ktoré je z rôznych diskusii na rôznych miestach možné ľahko vypozorovať a vystíhať sa ich v budúcnosti, aby pomoc akéhokoľvek druhu neskončila kvôli Forme jej podania na úplne inom mieste ako bolo pôvodne zamýšlané. Ak chce niekto skutočne pomáhať, musí sa "priblížiť". Vyššie uvedené skutočnosti však ľudí od seba vzdaľujú. Pre tento krát to aj keď s obavami skúsim. Správne pochopenie závisí aj od toho, čo si postavím ako príklad, na ktorom to budem analyzovať. Hovoríte: "Myslíte si snad že byl (Hitler) svého úkolu zproštěn?" Podľa toho usudzujem že tým chcete povedať, že : Ten, kto raz dostane Ukol, nemôže sa ho zbaviť. Myslím si to isté. Moje vyjadrenie : "To čo sa stalo z pôvodného poslania, nebolo chcené." Nevravím tým, že Poslanie nebolo chcené, ale To Čo sa z neho stalo bolo nechcené. Vidíme ten rozdiel? Teda Nepravé aktivity uskutočnené v rámci kedysi pôvodného Pravého Poslania. Alebo si postavme za príklad samotný predvojnový nemecký národ. Všetci hovoríme o jeho zlyhaní a prenesení "povolania-poslania" niekam inam. Teda máme tu : Pôvodné Poslanie a Súčasné Riešenie. To zároveň ale neznamená, že by bol nemecký národ "svého úkolu zproštěn". Dáva teraz vysvetlenie zmysel? Pán Albert. Prečo si myslíte, že som napísal ten príspevok o 15:12 ? Myslíte, že som mal v úmysle obrátiť pozornosť na Hitlera? Keď si odpoviete, tak si prosím moju otázku z 15:12 položte znovu v súvisloti s tým, k čomu mala smerovať. Koľko zbytočných a mätúcich slov k tak jednoduchej otázke, však? Prajem Pekný zvyšok dňa.