Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Pán Devínsky,

ďakujem za veľmi dobrý príspevok, na ktorý sa dá aj niečo napísať. Keďže milujem intelektuálnu diskusiu, rád sa púšťam do tohoto príspevku (v ďalšom budem citovať, aby sme mali my, a aj ostatní čitatelia, všetko pokope).

1.

,,V onom Vašom príspevku som svojím pohľadom zaregistroval vážny problém ťažko zlúčiteľný s hľadaním pravdy.
Jadro mojej kritiky je v tom, že tvrdíte že napríklad na Mesiaci či Venuši neexistujú v hrubohmotnosti ľudia napriek tomu, že ich neexistencia nieje dokázaná!
Navyše opačný názor, ktorý pripúšťa ich existenciu, nálepkujete slovom „nezmysly“ a ich predstaviteľov zosmiešňujete.
Je to u Vás prejav už nájdeného ukotveného názoru a nie hľadania, skombinovaný so sebavyvyšovaním.“

Toľkoto Vaše slová. Teraz moje.
Tvrdíte, že už mám ukotvený názor a z toho dôvodu to nie je hľadanie pravdy. Ukotvený názor už mám a síce: Na Mesiaci, ani na Venuši nemôžu žiť ľudia (aspoň nie na úrovni našej hrubohmotnej dimenzie). Z čoho vychádzam? Z logiky vyplýva, že ak vo vesmíre pôsobia jednotné zákony, tak tieto jednotné zákony vystavali hrubohmotný život zhruba v takej forme, v akej je na Zemi. A to predpokladá určitý druh podmienok prostredia. Vzhľadom k tomu, že na Venuši a Mesiaci nie sú také podmienky prostredia ako tu na Zemi, celkom logicky usudzujem, že sa tam nemohla vyvinúť ľudská forma, čo i len podobná tej našej. Mimochodom už geografická izolácia Austrálie od ostatných kontinentov spôsobila, že sa na nej vyvinuli také živočíšne formy, aké sa nikde inde na Zemi nenachádzajú (klokany, vták kivi, atď.). Aké živočíšne formy by z tohoto dôvodu museli vzniknúť na planéte, ktorá by mala len trochu odlišné podmienky od tej našej?
Z tejto jasnej úvahy mi vyplýva, že na Mesiaci, ani na Venuši sa ľudia nachádzať jednoducho nemôžu. Preto tvrdím, že je nezmyslom domnievať sa, že by tu ľudia žiť mohli.Myslím, že sa mýlite, ak tvrdíte, že ich neexistencia nie je dokázaná. Nie je samotným dôkazom už nepriaznivosť životných podmienok, ktorá dokázaná je?

Ak má človek ukotvený názor, znamená to, že už nehľadá. Súhlasím. Avšak, myslím, že tým si neodporujem. Pravda (nemyslím teraz na Pravdu = Pán) je totiž všeobecný pojem, do ktorého môžeme zahrnúť pravdy v rôznych oblastiach. Vo svojom vzdelávaní a štúdiu skáčem z jednej oblasti do druhej. Ak cítim, že v niektorej oblasti som dospel k postoju, ktorý považujem na istý čas za konečný, dám sa do práce na inom probléme, alebo nechávam nevyriešené otázky nedokončené a začnem sa zaoberať inými, aby som sa po čase vrátil k tým predchádzajúcim atď. V takomto zmysle mám teda ukotvený názor na život na iných planétach našej slnečnej sústavy. To znamená, že ďalší vývoj v tomto nevylučujem. K prehodnocovaniu svojho stanoviska ma však prinúti len niečo vecné a nie obyčajná viera niektorých ľudí.

2.

,, Napísal som, že ich neexistencia nieje dokázaná. To znamená, že človeku sa nepodarilo zhromaždiť dostatok dôkazov k tomu, aby mohol vyhlásiť ich existenciu za nemožnú. Podotýkam, že sa hľadá ľudský život na hrubohmotnej úrovni, ktorá má svoje tri vrstvy: hrubú, strednú a jemnú. To, čo bolo v tomto hľadaní podniknuté, bolo urobené iba na hrubo-hrubohmotnej úrovni a aj to podľa mňa v nedostatočnej kvalite a šírke.
Ak niektorá sonda nameria teplotu na jednom mieste povrchu Venuše 500 stupňovC, je to dôkaz že tam ani na jednej úrovni hrubohmotnosti neexistuje život?“

Vo svojom príspevku zo dňa 25.březen 2007 13:31:50, som uviedol, že ,,ja zastávam názor, že ľudia na iných planétach v našej slnečnej sústave, nežijú (aspoň nie v našej hrubohmotnej dimenzii).“
Z toho vyplýva, že prítomnosť ľudí na planétach v strednej a jemnej hrubohmotnosti som nevylúčil, pretože to spraviť ani nemôžem. Vylučujem len hrubú hrubohmotnosť.

Napísali ste, že sonda namerala teplotu na jednom mieste povrchu Venuše. A to viete ako? Ja, žiaľ, nie som tak vedecky zdatný, aby som Vám mohol fundovane odpovedať. Vy ste keď píšete, že niektorá sonda nameria na jednom mieste povrchu Venuše 500 stupňov Celzia?

3.

,,Ja sa rátam k tým, ktorí nevylučujú, že aj na iných planétach je hrubohmotný ľudský život. Jeho existenciu dokazovať nemusím, lebo môj predpoklad je všeobecne správny a logický dovtedy, kým by niekto iný dokázal opak, že neexistuje, čo sa ale nestalo. Vyhrám vtedy, ak kdekoľvek okolo nájdu čo len jediného človiečika, dokonca stačí nájsť jedinú stopu jeho predošlej existencie!

Vy ste ale v inej situácii. Vy to dokázať musíte!, ak chcete tvrdiť že tam život nemôže existovať! Vyhráte vtedy, ak dokonale preskúmate celú šírku hrubohmotnosti (nielen hrubú!) na všetkých planétach okolo a človeka nenájdete. Ste toho schopný, respektíve je ľudstvo vôbec schopné vykonať takéto skúmanie?“

Napísali ste, že sa rátate k tým, ktorí hrubohmotný život na iných planétach nevylučujú. V poriadku. Ďalej. Vy existenciu hrubohmotného života na iných planétach dokazovať nemusíte, pretože Váš predpoklad je všeobecne správny... Čo myslíte slovami všeobecne správny? Pravdivý? Nech to však myslíte akokoľvek, myslím, že som dostatočne v bode 1 ukázal, že Váš predpoklad nemôže byť všeobecne správny, nakoľko na Venuši alebo Mesiaci nie sú podmienky na rozvitie života do ľudskej formy!

Prečo by som mal ja dokazovať neexistenciu hrubohmotného života na planétach v našej slnečnej sústave. Alebo, prečo by to mali dokazovať vedci? Len preto, lebo na svete žijú ľudia, ktorí veria tomu, čo Vy? Aby sme sa chápali, nechápem Vašej logike, prečo by oponenti mali niečo dokazovať. Zástancovia nemusia? Prečo nie?

S pozdravom Michal Trubíni.