Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Ľuboš:"Pán Ivan, pýtate sa ma, či som cestoval s Makedonovou po Slovensku. " Odpoveď znie: „Akoby som mohol, veď to by som tým poprel vernosť Pánovi!“ Ľuboš - TAK AKYM PRAVOM VYDAVATE SVEDECTVA O TOM O COM NIC NEVIETE A NEPREZILI STE TO !!?? Ľuboš : "Boli ste tam Vy, bolo to nedávno, keď ešte žila, neďaleko, niekde pri Banskej Bystrici, pri čaji, v lone krásnej prírody, boli ste tam, keď žiadala od jedného nemenovaného pána – predstaviteľa hnutia súlož, pohlavný styk, pre "naplnenie" svojho chorého zámeru? A ten pán nebol prvým, koho takto žiadala! /ak pán Devínsky nájde odvahu a vyjadrí sa k obalu knihy, prejdeme k ďalšiemu dokazovaniu/" Ľuboš pravdepodobn hovorít o Slovenskej Ľupči a spolku EFEZUS resp. o chate jeho predstaviteľa ?? DPOVEĎ priamo od Natálie de Lemeny Makedonovej z knihy VEČNÉ ZÁKONY I.II.: Kde bola nastavená ďalšia pasca? Medzi horlivými prívržencami Abd-ru-shina, v Hnutí grálu. Napriek tomu, že aj táto príhoda má skôr osobný charakter, musím ju opísať. Keď som v prvej knihe zverejnila, že budem matkou Imanuela, tak nie za tým účelom, aby ma začali vyhľadávať muži a hlásiť sa o otcovstvo. Veď sa tak ani nestalo, o túto úlohu sa uchádzali len vyslanci padlého archanjela, ktorí však mali iný cieľ. Imanuel vedel, kto bude pravým otcom môjho dieťaťa, ja som to však zatiaľ nemala vedieť. Cieľom bolo, aby som naletela dvom „šelmám“ a podala dôkazy o tom, koho v skutočnosti počúvajú, keď hlásajú, že Boha. Krátko po odhalení nepravého kňaza som dostala ďalšie vnuknutie, dokonca v jeho astrálnej prítomnosti. Preto som už od začiatku pochybovala o jeho pravosti. Keď kňaz pochopil, že jeho extázy ma neodviedli od poslania, napojil ma na svojho pokračovateľa, ktorý mal pripravený iný spôsob odvedenia. Samozrejme, mala som si myslieť, že vnuknutie pochádza od Imanuela. Keďže mi to Imanuel nevyvrátil, iba ma nabádal na opatrnosť, reagovala som naň. Vnuknutie znelo takto: „Pravým otcom Imanuela predsa nemôže byť nikto iný ako najčistejší predstaviteľ Hnutia grálu na Slovensku.“ A zreteľne som počula aj jeho celé meno, hoci som dotyčného nikdy nevidela. Prijala som nového nápadníka s uľahčením, že keď som doteraz prišla vinou temna o všetkých mužov a pomocníkov, tohto už iste nestratím. Veď dieťa predsa musí mať otca a kto iný by mohol byť lepší ako oddaný ctiteľ Abd-ru-shina? Cítila som, že čas naplnenia tejto úlohy je už tu. Chystala som sa mu teda zavolať, lebo vnuknutie naznačovalo, že ma bude očakávať. Imanuel mi však poradil, aby som sa mu ozvala nie ako autorka knihy, ale ako Svanhildina priateľka. Tak sa aj stalo, neodmietol ma. Spýtala som sa ho, či čítal knihu „Večné zákony”. Povedal, že nie a vraj ju ani nevidel. Navrhla som mu stretnutie aj s mojimi dvoma priateľkami, na ktorom sme ho chceli oboznámiť so Svanhildiným poslaním. Vraj aj on má v ňom určité úlohy, preto nás za ním posiela. Súhlasil s tým, aby sme ho navštívili. V noci, tesne pred naším odchodom za ním, som dostala od Imanuela pokyn, aby som mu nehovorila, že sa má stať Imanuelovým otcom, ale aby som mu dala najprv tri úlohy na splnenie. Skôr sa s ním nemám citovo zbližovať, i keď sa bude o to snažiť. Poučila som o tom aj moje pomocníčky. Tie tri úlohy boli takéto: 1. Informovať členov Hnutia grálu o knihe „Večné zákony” a odporučiť im ju, lebo mnohí ju odmietajú bez prečítania. 2. Zorganizovať pre členov Hnutia grálu prednášku s autorkou knihy. 3. Oboznámiť s knihou centrum Hnutia grálu v Rakúsku, aby ju šírilo do celého sveta, lebo má všade svoje pobočky. Hneď od nášho príchodu dával náš hostiteľ zreteľne najavo, že sa mu veľmi páčim, čo sme považovali za dobré znamenie. Mysleli sme, že bude potom príjemne prekvapený, keď sa neskôr dozvie, že tou Svanhildou som ja. Hneď na začiatku debaty nám však oponoval, že Svanhilda nemôže byť pokračovateľkou Abd-ru-shinovho poslania, lebo H. Vollman napísal v Abd-ru-shinovom životopise, že Imanuel už na Zem nepríde. Objasnila som mu, prečo to tak napísal, ako aj to, že v knihe je zároveň formou citátu z Posolstva grálu oznámené, že Syn človeka predsa príde. Trochu sa uspokojil, a diskusia už prebiehala pokojnejšie. Najviac diskutoval so mnou a stále dával najavo, že mu nie som ľahostajná. Pritom ma aj provokoval, akoby tušil, kto som. No my sme statočne hrali divadlo podľa Imanuelových pokynov. Neskôr mi Imanuel vysvetlil, že keby som odhalila svoju totožnosť, môj zvodca by urýchlil naše zblíženie, ku ktorému nemalo dôjsť. Na záver nás hostiteľ sám požiadal o knihu, že si ju vraj prečíta a zváži, či bude ochotný plniť oznámené úlohy. Dohodli sme sa, že sa mu čo najskôr ozveme a v prípade, že sa mu bude kniha páčiť, stretneme sa všetci aj so Svanhildou. Po pár dňoch mu jedna z nás zavolala. Povedal, že je už na konci knihy a že sa mu páči až na malé drobnosti, ktoré si bude musieť s autorkou (medzitým podľa fotografie pravdaže zistil, že som to ja), vydiskutovať. Prejavil teda záujem o ďalšie spoločné stretnutie. My sme sa dohodli, že moja priateľka - pomocníčka ho najprv navštívi spolu so svojou priateľkou, tiež mojou pomocníčkou, nebola to však tá tretia z prvého stretnutia. Ja som mala prísť za nimi až vtedy, keď zistia, aký je jeho skutočný postoj ku knihe. Mali sa mi telefonicky ozvať. No čakala som márne. Moje pomocníčky sa o niekoľko dní, ktoré u neho strávili na dovolenke, vrátili úplne vymenené. Radili mi poriadne si prečítať Posolstvo grálu a Bibliu, aby som sa tam našla ako falošný prorok. Osopili sa na mňa, že mi nebudú pomáhať hľadať muža takýmto spôsobom a dokonca poslaním, ktoré som si sama vymyslela. Rozchýria to vraj aj v Hnutí grálu, aby si jeho členovia predo mnou dali pozor a moju knihu nečítali. Nechcela som veriť vlastným očiam a ušiam. Spomenula som si, ako som im pred cestou vravela: „Dajte si pozor, lebo vnuknutie o ňom mohlo byť aj z temna a možno sa bude pretvarovať.” Tá z našej trojice, ktorá bola prítomná len pri prvom stretnutí s ním, mi totiž rozprávala, ako po návšteve stále dostávala vnuknutia, aby vstúpila do Hnutia grálu a aké by to bolo vraj krásne, keby nosila na krku strieborný kríž. Keď som jej povedala o zlyhaní mojich pomocníčok, pochopila, od koho jej vnuknutia pochádzali, a bola rada, že im nepodľahla. Hneď nato sa pravdaže jej vnuknutia zmenili na pochybnosti o mojom poslaní, ale naďalej pri mne ostala. Spomenula som si, ako som pred písaním prvej knihy dostala od Imanuela príkaz nezbližovať sa s členmi Hnutia grálu. Pod ich vplyvom by som vraj svoju knihu nikdy nedopísala. Ich negatívne pôsobenie mal teraz prekonať ten, ktorý sa vydával za pravého a oddaného prívrženca Abd-ru-shina, keď sa ponúkol do úlohy otca Imanuela, respektíve keď ho do nej postavil jeho pán. Svoj predstieraný pozitívny postoj k môjmu poslaniu mal dokázať aj prakticky splnením troch spomínaných úloh. Pravdaže, Imanuel už vopred vedel, ako sa to skončí. Dal však možnosť môjmu nápadníkovi, aby verejne prejavil a dokázal to, čo pred ostatnými členmi skrýval - že mu vôbec nejde o Abd-ru-shinovo poslanie, keď aj po prečítaní mojej knihy ma odmieta ako jeho pokračovateľku. Veď ako najčistejší člen hnutia by mal prvý vycítiť a pochopiť moju pravú úlohu a totožnosť. Jemu však išlo o to isté, o čo kňazovi v cirkvi: o moje strápnenie a potvrdenie, že nie som pravou pokračovateľkou Abd-ru-shina. To bol pravý úmysel môjho druhého zvodcu, keď prvému nevyšiel. Bolo nutné ma znemožniť v čase, keď temní už nastrčili svoju Svanhildu, ktorú tak radi vyzdvihujú. Keby som reagovala na jeho prejavy náklonnosti a dala sa ním zlákať, obetoval by sa a hral by úlohu zamilovaného, len aby ma svojím falošným sľubom, že splní aj ostatné úlohy, priviedol k zblíženiu. Veď o to jeho pánovi išlo - v čase, keď mám otehotnieť, odlákať ma od toho pravého. Zlyhanie mojich pomocníčok však zmarilo jeho zámery. Keď už bolo zbytočné zviesť ma, lebo sa mu podarilo presvedčiť ich, že som falošný prorok, sám padol do pasce tým, že zverejnil svoje pravé názory. Netušil totiž, že ja budem o tom písať. Nechápala som však, ako mohol Imanuel dopustiť, aby mi pomocníčky urobili takú hanbu. Opýtala som sa, kde som sa dopustila voči nim chyby. Čudovala som sa, keď povedal, že som neurobila žiadnu chybu. Všetko dopadlo tak, ako malo, lebo ony neboli také, za aké som ich považovala, preto vraj nemali byť mojimi pomocníčkami. Vďaka tomu, že som na stretnutie neprišla, dostanem vraj od svojho bývalého zvodcu list, aby som mala hmatateľný dôkaz o tom, ako niektorí členovia Hnutia Grálu presvedčivo hovoria o svojej oddanosti k Abd-ru-shinovi a o ochrane jeho diela pred zneužitím, ale svojimi skutkami dokazujú pravý opak. List mám zverejniť, aby čistí členovia Hnutia grálu vedeli, koho skrývajú vo svojich radoch. Predkladám odpis listu: Pani Makedonová, po našom osobnom stretnutí a vzápätí po prečítaní Vašej knihy “Večné zákony“ Vám chcem oznámiť nasledovné. V prvom rade odmietam Vaše dielo, ktoré s Posolstvom Grálu nemá absolútne nič spoločné. Nie ste tá, za ktorú sa vyhlasujete. Slovenský národ nie je vyvoleným národom a jeho premiér nemá nič spoločné s praduchovným pôvodom. Šírením týchto informácií spôsobíte v tomto národe nesmierne škody. My dvaja sme boli v kontakte dvakrát, raz telefonicky, raz osobne. V obidvoch prípadoch ste sa zapreli ako autorka uvedenej knihy. Podľa Vás mám byť poverený dôležitými úlohami. Prvé tri ste mi pri osobnom stretnutí povedali. Môžem Vám s úplným presvedčením povedať, že poznám aj tú poslednú úlohu. Všetky najostrejšie odmietam. Tie prvé ste vyslovili v prítomnosti dvoch svedkov. O tej poslednej vieme zrejme len my dvaja. V prípade, že budete verejne propagovať Vaše dielo, budem nútený tiež verejne proti Vám vystúpiť. Čo môžete očakávať, aké následky, keď vedome krivíte Pánovo Slovo? Tento národ dnes doslova stene pod tlakom rôznych tzv. médií, ktoré v podstate propagujú iba samy seba a pod pláštikom vznešene znejúcich slov sa chcú stať menšími či väčšími duchovnými vodcami namiesto toho, aby pomáhali ľuďom stavať sa na vlastné nohy. Vaša kniha, ako píšete, sa kozmickou rýchlosťou rozšíri do celého sveta, pretože ako dúfate, ľudstvo spozná nové evanjelium prinesené od Imanuela skrze Vás. Márnomyseľnosť a pýcha nemajúce obdoby. Pre mňa osobne mala Vaša kniha predsa v jednom prínos. A to poznanie, že temnoty zo zúfalstva z prehraného boja chcú ešte v posledných kŕčoch znehodnotiť Pánovo dielo tým, že najprv naň poukážu, a potom vzápätí sa ho snažia prekrútiť. Ako človek môžem Vám poradiť len jedno. Odstúpte od ďalších takýchto pokusov, pokiaľ nenarobíte také škody, ktoré sa už nebudú dať napraviť. Zhrniem, čo vyplýva zo spomenutej príhody a listu:  Napriek tomu, že sa zmienený člen tváril, že nepozná mňa ani moju knihu, poznal oboje. Veď si ma dal vnuknutím svojho predchodcu sám zavolať, lebo už mali skúsenosť, že na vnuknutie dokážem reagovať.  Mal ma zviesť citovo, a potom aj telesne, aby som už nedokázala prijať pravého muža. Keď mu to nevyšlo, zhanobil ma cez moje pomocníčky a tie už pod jeho vplyvom dovŕšili jeho zámer - popreli a znevážili mňa aj moje poslanie medzi ostatnými členmi hnutia.  V liste spomína, že náš politický vodca nemá vyšší pôvod. V skutočnosti mu je jeho pôvod dobre známy, tak ako v mojom prípade, no navonok ho popiera, lebo je to súčasťou jeho poslania - udržiavať členov hnutia v nevedomosti a zakrývať pred nimi ich pravých vodcov.  Podobne ako jeho kolegovia v cirkvi ukrýva svoj vlastný temný pôvod tým, že rád diskutuje o Posolstve Grálu. Inteligentným a presvedčivým spôsobom privádza svojich poslucháčov k takým vysvetleniam Posolstva, ktoré podporujú jeho cieľ - vytvárať a udržiavať dogmy v Hnutí grálu, ktoré bránia pochopiť Imanuelov príchod a spoznať jeho matku.  Prezradil sa, akým spôsobom, okrem debát, presviedča členov hnutia o svojich názoroch. Svedčia o tom vnuknutia spomínanej vernej pomocníčky, ktorá ich dostávala len od doby stretnutia s ním. Zároveň láka do svojej pasce - Hnutia Grálu, ktoré má energeticky plne pod kontrolou, nových prívržencov Abd-ru-shina, ktorí veria mojej knihe.  Keď som dostala od Imanuela pokyn nezbližovať sa s členmi hnutia, lebo sú vraj v celom svete pod negatívnym vplyvom padlých anjelov, zdalo sa mi to neuveriteľné. Až po premene mojich pomocníčok som pochopila, akú veľkú moc má tento člen a že jeho reči o oddanosti Abd-ru-shinovi sú naozaj len zastieracím manévrom.  Imanuel musel dopustiť zlyhanie mojich pomocníčok. Keby ma nepredišli a nevidela by som ich zápornú duchovnú premenu, mohla by som podľahnúť silnému energetickému vplyvu onoho člena i ja, lebo sa o to veľmi snažil. Keďže ma zradili, prekazili jeho zámer zviesť ma a aj on vyšiel von so svojimi skutočnými názormi. Doteraz nedával najavo nesúhlas s mojou knihou verejne, ale iba energeticky - vnuknutiami, aby moju knihu nečítali. On aj jemu podobní opatrne, iba náznakovo upozorňovali v rozhovoroch so svetlými na „nedostatky a medzery“ v mojej knihe, ktoré neboli v súlade s nimi vytvorenými dogmami a tým vzbudili nedôveru v moje poslanie. Svetlí si už potom sami tieto nové negatívne informácie neoverujú vlastným čítaním a premýšľaním o mojej knihe, ale šíria ich ďalej ako svoj názor.  Oba prípady s mojimi zvodcami majú spoločné to, že dotyční poznajú reálny vplyv vnuknutí. Preto ich hojne používajú. Navonok však pôsobia úplne inak, ako zmýšľajú, a svoje dogmy a výstrahy nechajú rozširovať prostredníctvom svetlých. Tí však musia vedieť, že keď sa neskôr budú chcieť vymotať z ich pavučín, nepôjde to ľahko. Potom ich už nebudú lákať slastnými pocitmi a milými vnuknutiami, ale opačne - pochybnosťami, neistotou, strachom, depresiou, zúfalstvom alebo zlosťou. Tieto dva prípady ilustrovali, ako pracujú temní aj v iných oblastiach - v politike, hospodárstve a v celej spoločnosti, používajú tie isté spôsoby.  Temno malo pre mňa pripravené ďalšie pasce, keď som neuviazla v týchto. Keďže boli už oveľa nepríjemnejšie a nebezpečnejšie, Imanuel ma pred ich lovcami vystríhal vopred. Robí tak i naďalej, lebo temný archanjel nechce, aby som sa vymkla z jeho dohľadu. Preto musím byť stále ostražitá.  V tú noc, keď som sa dopočula o sklamaní mojich pomocníčok aj o pravom pôvode a úmysle môjho druhého nápadníka, nemohla som zaspať. Myslela som na to, že som strácala drahocenný čas s nepravým mužom a toho pravého som asi prehliadla.  Z mojich pochybností a pocitu nedobre splnenej úlohy, lebo čas otehotnenia sa už skracoval, ma Imanuel vyviedol tým, že sa dnes v noci vo sne dozviem, kto bude otcom môjho dieťaťa. A tak som pokojne zaspala. (Sen opíšem na inom mieste v knihe.)