Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Pani Makedonová...

Aký postoj k nej zaujať? Pre mňa je to ťažké. Úprimne vyznávam, že vďaka nej som sa začal Posolstvom hlbšie zaoberať, pretože dovtedy stálo v mojej knižnici. To bolo pred štyrmi rokmi. Vďaka Večným zákonom (a samozrejme citátom z Posolstva v nich obsiahnutých) a priznávam aj vďaka jej osobe som bol schopný zbaviť sa s námahou a súžením toho, čo ma najviac strhávalo k pocitovosti (nebudem presne písať o čo sa jedná). Po čase som v srdci dával priestor stále viac a viac Posolstvu Grálu a nakoniec kritickému mysleniu.

Dnes už nemôžem veriť tomu, čo tvrdila (napr. narodenie Imanuela, to však neznamená, že pokladám za nesprávne všetko, čo napísala!). A v tomto spočíva príčina toho, prečo je pre mňa ťažké zaujať k jej osobe postoj áno-nie. To mi však nebráni vyjadriť sa k niečomu, čo tu bolo uvedené.

Zatiaľ nemôžem súhlasiť s tvrdeniami p. Ďurfinu o dehonestovaní čistoty, o jej nemravnom správaní. Taktiež fotografie autorky Večných zákonov na zadnej časti knihy nepokladám za nemorálne. Predpokladám však, že pán Ďurfina má zrejme na mysli fotografie z jej knihy o bezbolestnom pôrode. Názor si môžem utvoriť až po ich vzhliadnutí.

Odpoveď na danú otázku: Nie! Človek, ktorému chýba čistota, nemôže čerpať z vysokých úrovní stvorenia! Či pani Makedonovej chýbala takáto čistota... Nemôžem vyjadriť názor, za ktorý by som sa mohol skalopevne postaviť! Zatiaľ nie!

Michal Trubíni