Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Toto fórum tu už existuje niekoľko rokov. Na začiatku bolo ozaj len pre pár ľudí, pre diskusiu a poskytnutie vzájomnej pomoci putujúcimi po ceste inšpirovanej Posolstvom Grálu a Večnými Zákonmi.
V poslednom období sa však rozšírila adresa aj nedzi tzv. ortodoxných vyznávačov, ktorí si myslia, že život a vývoj zastal odchodom Pána zo zeme a že sa už nebude na zemi a vo stvorení diať nič nové, lebo odchodom Pána sa už všetko ukončilo. (ako mi to len pripomína "argumenty" spojené s Ježišom....) Mnohí by sa čudovali, prečo sa tu ešte "zdržiavajú" v týchto "nehodných" končinách, ale pre znalého je to jeden zo signálov.
Tento postoj je nie náhodou podobný postoju extrémnych vyznávačov biblie, ktorí tak isto tvrdia, že je to jediná kniha a inej už viac nebude.
Takto by sme mohli ísť postupne do rôznych vedeckých a aj iných spoločností, ktoré tvrdili, že ich vedomosti, výskumy … sú jedinečné najlepšie, jediné a iných už viac nebude. (extrém bol napr. v 18. storočí v Amerike, kde riaditeľ patentového úradu navrhol úrad zrušiť, lebo vraj už všetko bolo objavené a preto je táto inštitúcia už nepotrebná.....)
Jediné však čo na zemi bolo a je zákonne sa opakujúce, že všetky ľudské "zákony" , "večné a nemeniteľné" teórie vymyslené ľuďmi a ich domnienky boli časom bez výnimky prekonané a nahradené novými, o ktorých si mysleli a myslia to isté teraz, ale aj tieto budú nahradené novými.
V duchovne sa to týka rovnako týchto ortodoxne veriacich. Sú rovnako smiešni ako uvedený riaditeľ patentového úradu, keď si dovolia tvrdiť, že tu už nič viac nového nebude ( a je úplne jedno ako to zdôvodňujú).
Duchovný vývoj a vývoj svorenia sa nezastaví, zastavili sa jedine títo neveriaci Tomášovia. Zabudli mať otvorené oči a uši, zabudli skúmať a učiť sa. Namiesto tichého zhodnotenia a tvrdého porovnávania už so známymi vecami majú okamžite a bez zaváhania odpoveď ako to nie je možné a prečo to nie je možné.
Odpovede ako to nie možné sa nachádzajú veľmi ľahko (a sú mnohokrát veľmi plytké svedčiace o neznalosti, ba až zlej vôli skúmajúceho), niektorí však nemajú ani na to a uchýlia sa len k osočovaniu, alebo navrhujú zrušiť niečo čomu nerozumejú a dráždi ich to. Podobnosť s vedeckou obcou určite nie je čiste náhodná… :o)
Čo tak pristupovať k "problému" s otvorenou myslou a skúmať v zmysle: ČO AK JE TO MOŽNÉ ? A odrazu sa stane akoby zázrak a veci, ktoré sa tu zdajú ako nemožné, lebo sme si ich zablokovali už prechodnou myšlienkou nemožnosti, sa vynárajú ako zákonité a zapadajúce do kamienkov poznania a z kamienkov sa začína tvoriť ďaľšia časť mozajky, ktorá tu už bola, ale nie úplne viditeľná. Človek dostáva a bude dostávať vždy nové a nové informácie, lebo jeho rast v duchovne je dá sa povedať nekonečný.
A kto si myslí, že nové informácie a podnety budú prichádzať už len potom v duchovne, je na veľkom omyle "riaditeľa patentového úradu".
Jedno je však pravda, človek môže prijať len toľko, na koľko má kapacitu (otvorí sa .. a pod.) a kto neprijal, alebo ešte nedostatočne pochopil predošlé, len veľmi ťažko sa mu chápe ďalšia lekcia. A kto dokonca ďalšiu lekciu okamžite po prvom počutí či prečítaní odmietne to má s pochopením ešte ťažšie.
Všetky tie "argumenty" ktoré tu zaznievali ako dôkazy o nemožnosti a nepravosti Večných zákonov sú v podstate dôkazmi práve pravosti. Možno to znie pre niektorých ako nezmysel, ale práve ak začnente tieto argumenty tvrdo a bezohľadne skúmať podľa pôvodného Posolstva (na ktoré sa popierači stále odvolávajú), bez ovplyvnenia negatívnym či pozitívnym prístupom k veci (kto to dnes dokáže ?!) zistíte, že Posolstvu NEodporujú, ale ho dokonca ešte viacej potvrdzujú. Ale to je už na skúmajúcom a jeho schopnosti byť nestranným pri skúmaní. Mne skúmanie trvalo niekoľko rokov(k Posolstvu som sa dostal v r.1992), ale dnes môžem slobodne prehlásiť, že dielo VEČNÉ ZÁKONY je pravé a neoporuje Posolstvu.
Ivan