Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Vo svete vlakov
Vo svete vlakov Vždy ma fascinovali vlaky. V detskom veku som sa často chodieval na ne pozerať a nesmierne som sa tešil, keď som s rodičmi občas aj s nimi cestoval. Je to dopravný prostriedok, ktorý dokáže odviesť naraz veľa cestujúcich. Samozrejme závisí to od počtu vagónov a od výkonnosti lokomotívy, koľko je schopná ich naraz utiahnuť. Dnes máme už aj rýchlovlaky, ktoré dokážu prekonať obrovské vzdialenosti za relatívne krátky čas na to vytýčený. Cesta takými vlakmi býva často veľmi príjemná, môžeme pozorovať, ako nás míňa okolitý terén, striedajú sa a menia hranice rôznych krajín, s nimi obyvatelia, a teda aj ich názory, životné náhľady a potreby. Vždy som si myslel, že práve na tých odlišnostiach by sa mali ľudia spájať a navzájom sa tým obohacovať. Dať jeden druhému to, čo on nemá, a ten druhý mu zase pridá niečo, čo chýba jemu. Lenže toto všetko by malo prebiehať na určitej dobrovoľnej vzájomnej výmene, a tým by sa rozvíjala vzájomná harmónia. Ibaže dnes tu prevláda úplný opak. Isteže sú ľudia, ktorí podobne rozmýšľajú, ale sú aj takí, ktorí vidia vo všetkom iba svoje obohatenie sa na úkor iného, a na tom postavili svoju životnú filozofiu. Tento ošiaľ rozumovej skazenosti, ktorý zasiahol už celú zem ako morová rana sa stal synonymom veľkého nebezpečenstva, ktoré ohrozuje už celé ľudstvo a vedie ho postupne do záhuby. A ľudí, ktorí predstavujú takéto myšlienkové spoločenstvá, je dnes väčšina. Preto sa aj celé národy a štáty prispôsobujú tomuto amorálnemu kódexu a považujú ho za niečo úplne normálne. Vrátim sa teraz opäť k vlakom. Každý vlak sa skladá z radov vagónov. Ako som už spomenul závisí od lokomotívy, na koľko vozňov si trúfa a môže utiahnuť. Keď prirovnáme národy a štáty k týmto vagónom, dostaneme ucelené vlaky, ktoré sa vyznačujú vzájomnou rôznorodosťou. Cielene si vytvárajú svoj osobitý model podľa svojich špecifík, ktoré ich odlišujú od ostatných vlakov, pričom každý vagón zosobňuje ešte akúsi identickú skupinu, so svojimi istými znakmi, ktorými sa ešte od ostatných odlišujú. Tieto vlaky postupne vznikali po celý rad storočí, ba až tisícročí, pričom sa ich rušňovodiči neustále striedali, tak ako aj ich sprievodcovia. Menili si dokonca počas celého obdobia medzi sebou aj jednotlivé vlaky, dokonca aj vagóny, aby sa týmto postupným vývojom zdokonaľovali. Nie vždy však si ďalšie vagóny pripájali čestnými spôsobmi. Ba práve naopak, väčšina z nich „prepadávala“ a dobíjala iné, menej odolné, alebo lepšie povedané menej obratné vlaky. Tak sa postupom času, až do dnešnej doby vytvorilo viac takýchto vlakov, a niektoré z nich už dokonca nadobudli podobu rýchlovlakov, pričom však ich cestujúci sa stali ich rukojemníkmi. Nám sa podarilo z jedného takéhoto vlaku vystúpiť, respektíve ten náš vagón z tejto pôvodnej zostavy s názvom – RVHP, chránený vlastnou železničnou políciou – „Varšavská zmluva“ odpojiť. No netrvalo dlho a znovu sa o našu priazeň uchádzal iný „pytač“ s podobnými vlastnosťami, ako ten predošlý, len ináč zaobalenými pod názvom EU, chránený vlastnou železničnou bezpečnostnou ochrankou – NATO. Tento náš vagón mal byť pripojený k takejto vlakovej súprave. Táto pôvodná súprava pozostávala zo 15-tich vozňov 1.triedy, ktorú ťahá mimoriadne výkonná lokomotíva. Ona určuje rýchlosť a prísne vytýčenú trasu celej zostavy pod už známym názvom EU. Náš sprievodca trval však na tom, aby cestujúci nášho vozňa dodatočne pripojeného mali rovnaké podmienky prepravy, ako prislúchajú tím, z pôvodnej 15-vozňovej zostavy. Keď som už spomenul vagóny 1. triedy treba ešte dodať, že každý vlak ako aj tento má aj reštauračný vozeň, ktorý býva obvykle pripojený za posledným vozňom vagónov 1. triedy. Tým ju vlastne uzatvára, a oddeľuje od ostatných dodatočne pripojených vagónov, ktoré už však napĺňajú podstatu 2-triedy. Táto je však už ohraničená určitými možnosťami komfortu, ako už iste všetci dobre viete. Predstava nášho sprievodcu začleniť nás medzi pôvodných 15 vagónov zostavy sa nepáčila sprievodcom týchto vagónov, a najmä rušňovodičovi, ktorý tento vlak riadi. Dokonca sa to nepáčilo ani sprievodcom istého, zvlášť prodemokraticky orientovaného vlaku, ktorý keďže vznikol oveľa skôr, odvolávajúc sa na svoje bohaté skúsenosti zo zaberania cudzej pôdy, a likvidovania pôvodných obyvateľov ich vlastnej krajiny, určoval si plné právo rozhodovať o vlakoch na celom svete. Tu sa zrazu zjavil u nás, istý odborník pre veci železničné, ktorý sa nesmierne chcel zapáčiť svojim kolegom, prodemokraticky orientovaným sprievodcom a rušňovodičom. Neštítil sa preto použiť ani tie najúbohejšie metódy zviditeľnenia sa. Odvolával sa na svoje veľké skúsenosti získané štúdiom istého železničného oboru. Vyhlásil sa za povolaného odborníka, a pravého sprievodcu ohovoril pred všetkými cestujúcimi. Nakydal naňho toľko špiny až si nakoniec získal sympatie celého železničného predstavenstva a cestujúci si pod tlakom týchto lží, ktorým už nedokázali ďalej odolávať, svojho sprievodcu odvolali. Tento údajný odborník pre veci železničné však čoskoro ukázal svoju pravú tvár. Pri vyjednávaní s rušňovodičom o pripojení nášho vagóna k jeho súprave nakoniec pristúpil na také podmienky, že z našich cestujúcich urobil razom pasažierov na úrovni 3.triedy, pričom 2. triedu akosi v svojej snaživosti zapáčiť sa rušňovodičovi vynechal. Vpustil do nášho vagóna cudziu montážnu čatu mechanikov, ktorá všetky dobré sedadlá povytŕhala a odvliekla do vozňov 1.triedy. Neštítili sa pobrať aj iné zariadenia, skrátka všetko, čo bolo v dobrom stave. Takže napokon všetci cestujúci zostali sedieť na prázdnej podlahe. Týmto činom nás vrhli na úroveň afrických vlakov z rozvojových krajín, čím sa mu podaril vytvoriť v Európe svetový unikát. Pritom títo cestujúci musia platiť také isté cestovné, ako tí v 1.triede. No do reštauračného vozňa, ako aj do ostatných častí súpravy 1.triedy im bol vstup zakázaný, vraj iba na určité - prechodné obdobie. (Ide asi iba o čas, dokiaľ vlak nedorazí do cieľovej stanice, kde už potom návšteva reštauračného vozňa stratí svoje opodstatnenie. Tam sa už totiž vystupuje). Aby teraz všetci pochopili, o akú vlastne lokomotívu tu ide, treba zrejme osviežiť poniektorým pamäť. Táto lokomotíva si totiž svoje postavenie vybudovala tým, že prepadávala iné menej technicky vybavené vlaky. Tým bola stále bohatšia a jej vplyv rástol. Všetkým, ktorí jej pritom pomáhali upevňovať si takýmito skutkami svoje postavenie, sa odvďačila tým, že z nich urobila pasažierov 1.triedy. Ale jej sláva je nadobudnutá útlakom iných. Je preto logické, že si týmto znepriatelila veľa iných vlakov, ktorých posádky sa teraz s najväčšou pravdepodobnosťou pospájajú a ju napadnú. A nečudujme sa, veď rušňovodičmi takýchto dobyvačných vlakov sú vždy iba nepriatelia svetla, ktorý svoj rozum vyvyšujú nad všetko ostatné. Uvedomujúci si svoje zlé skutky z bývalých, ale ešte aj zo súčasných dobyvačných ťažení, vedia, že pri toľkej zlobe, ktorú za tisícročia napáchali, si už odrezali cestu naspäť k svetlým výšinám. Preto z nenávisti a závisti voči ostatným, ktorí si nevytvorili taký zlý osud, chcú všetkých stiahnuť zo sebou. Tak aj táto lokomotíva uháňa ozrutnou rýchlosťou do temného tunela, na konci ktorého je už iba rozklad všetkého živého. Svetlá lokomotíva by pri napadnutí inými dobyvačnými vlakmi vytvorila kruhovú obranu, čo znamená, že celá súprava na čele s lokomotívou by sa spojila s posledným vagónom, bez ohľadu na to, do akej triedy patrí. Tak by sa vytvoril jeden pevný celok, kde všetci majú rovnaké povinnosti, rovnaké šance na prežitie, ale aj rovnaké práva pri plnení úloh. Lenže táto lokomotíva smrdiaca zažranou špinou z minulých období svojej činnosti, ktorou sa ešte aj teraz zúčastňuje svojou vraj „prodemokraticky“ naklonenou politikou, na ďalšom zbedačovaní iných a nazýva to demokratickými procesmi. Preto si môžeme teraz byť takmer istí, že pri napadnutí použije na svoju obranu tzv. jašteričí efekt. A tým aj odhalí svoj dračí pôvod. O čo vlastne ide? No, ako iste dobre viete, každá jašterica, keď jej hrozí nebezpečenstvo, obetuje svoj chvost, aby si zachránila ostatné časti tela a hlavu. Takisto aj táto lokomotíva, nechá „odpojiť“ – obetuje vagóny za reštauračným vozňom, teda Vás druhoradých občanov tohto európskeho spoločenstva, ktorí budete s najväčšou pravdepodobnosťou nasadzovaní do prvých línií pod zástavou draka –NATO. Pýtate sa čo by bolo, keby sme si nedali odvolať s funkcie sprievodcu nášho pravého odborníka? Práve v tom, v čom by bola naša záchrana, a to nepripojenie vášho vozňa k uvedenej súprave. Totiž rušňovodič, ani sprievodca tých pôvodných 15-tich vagónov by nikdy nesúhlasili, aby sme boli vzatí do 1-triedy. Náš vozeň by zostal v depe a ostatné dobyvačné vlaky by ho obišli idúc si vybavovať svoje účty s tými vlakmi, ktoré sa zúčastňovali na ich drancovaní. No odmietnutím nášho svetlom povolaného sprievodcu sme sa už o túto možnosť pripravili a tým si vytvorili osud, kde sa budeme musieť očistiť už iba utrpením v hroznej vojne a katastrofách, ktoré tento svet už neminú. Upozorňujem, že za nastúpenie do tohto vlaku za podmienok, s ktorými súhlasil falošný sprievodca, si môžeme sami. Nikto nás nenútil, sami ste sa takto rozhodli. Preto aj následky dopadnú na každého podľa jeho voľby. Mali sme možnosť spoznať oboch sprievodcov, ktorí majú za sebou už skúsenosti s podobnou činnosťou, z minulých čias. Ten pravý, pri vyvádzaní starého židovského Bohom vychovávaného národa spod egyptského jarma, a ten druhý, falošný, pri sfanatizovaní nemeckého národa a uvrhnutia ho do hroznej zničujúcej vojny v nedávnej minulosti. Opäť sa tu zase raz vytvorila modelová situácia, kde sa mohol každý zaradiť, kam svojim zmýšľaním patrí, buď na stranu svetla, alebo temnej skazy. Každý nech sa ohodnotí sám, ako na tom je. Práve si teraz pripomíname Deň ústavy. Ústavy, ktorá nám zaručovala aké také záruky slobody suverénneho štátu, ktorý nám zaručoval ochranu svetlom v tomto pokrivenom svete plnom nenávisti, a rozumovej zvrátenosti, kde cit absentuje na celej čiare. Dobrovoľným pripojením sa k tejto prehnitej vlakovej súprave, ktorú vlečie rušeň plný skazenosti, a tým vlastne vysmiatím sa tejto ústave, nakoľko už onedlho začne platiť iná, ktorá nás uvrhne opäť do pozície otroctva, ste si sami určili svoj ďalší osud. Neviem, či si podaktorí vôbec uvedomujete, že svojim rozhodnutím ste vlastne odobrili tisícročia útlaku slabších, potieranie slobodných práv celých národov, ktoré nemali tú silu ubrániť sa technicky vyspelejšej časti populácie a jej dobyvačným vlakom, vytvárajúcich okupačné kolónie, ktorých vydrancované krajiny sa dodnes nedokážu z toho spamätať. Pripojili ste sa k nim dobrovoľne a súhlasíte aj naďalej s jej praktikami, ktoré stále pretrvávajú. (Viď nedávna agresia voči Juhoslávii, kde pri bombardovaní utrpela ujmu aj naša vlastná národnostná menšina, ktorá tam žije. Ďalej súčasná vojna v Iraku, a mnohé ďalšie agresie cielené voči všetkým, ktorí nesúhlasia s podobnými metódami tejto pseudodemokracie pod zámienkou ničenia teroristov, mimochodom, ktorých si sami oni vycvičili. Áno svojou voľbou v NATO a EU ste toto všetko odobrili. Tu pomôže už len vážne zamyslenie sa nad svojimi chybami, prehodnotiť svoje skutky a všetko to, čo nás v blízkej budúcnosti ako dôsledok tohto všetkého teraz čaká prijať s úplnou pokorou ako zaslúžený trest. Ale to si musí každý prehodnotiť už len sám vo svojom vnútri. Všetkým verným, ktorí veria v deň Pánovho zúčtovania, prajem veľa síl a odvahy pri vyskakovaní z tohto vlaku. Verím, že pri úprimnom oľutovaní svojich chýb, im to bude ešte umožnené. Miroslav Pazdera V Bratislave dňa: 01. 09. 2005.