Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Vyzerá to tak, že pôvodnú verziu Posolstva ponúkajú na http://svetlo.hyperlink.cz aj v tlačenej forme. Potom aj pán Jozef P. písal o Josefovi Kovářovi ml. zo Zlína, ktorý vydáva predvojnové Posolstvo. V slovenčine to asi neexistuje. Z uvedenej stránky mám stiahnuté Posolstvo v elektronickej forme a postupne si ho v robote čítam ak mám na to kľud. Dnes to bola Symbolika v lidském osudu. To ma inšpirovalo kvyjadreniu názoru na problém s karmou o ktorom písali Michal a Tibor:

Človek niekoho zvedie z cesty, čím sa títo dvaja vzájomne spútajú vláknami. Ak potom ten zvedený odmieta pomoc toho prvého a nechce nastúpiť na duchovnú cestu, sú obaja stratení?
Myslím si, že celý problém môže skončiť uzavretím kruhu karmy iba symbolickou formou za určitého predpokladu. Je ním to, že ten prvý (vinník) prešiel od času keď nastal čin vyraznou vnútornou premenou. Nová rovnorodosť jemnohmotného okolia vinníka vtedy nedovolí vracajúcej sa karme ublížiť. Ak on nespraví nejakú chybu, napríklad že by podľahol úzkosti, tak sa tá vracajúca oslabená karma prejaví iba symbolicky. Samozrejme, že najlepšie by bolo keby nu zvedený odpustil. Vtedy by sa karmické spojenie rozpojilo zo strany zvedeného.
Nieje mi jasné to, že v prípade ak vinník prejde trvalou vnútornou zmenou a symbolické vyrovnanie karmy za pozemského života ešte nenastane, či kôli tomu bude musieť prísť znovu na Zem aj keď by to bol jediný dôvod na inkarnáciu.