Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Samozrejme som netvrdil, že šíriť Posolstvo nebudem, lebo s tým mám aj negatívne skúsenosti. Chcem však písať o niečom inom. Pán Kopernický napísal, že ho pátranie po pravde ohľadne autorstva trojdielneho Posolstva zaujíma a preto sa chcem s radosťou podeliť o svoje zistenia v tejto veci. Ešte som sa nedostal k dokumentu, ktorý by napísal sám Abd-ru-shin ohľadne toho, že on prepracoval Posolstvo. Takéto niečo zrejme ani nie je. To, že existuje svedectvo sl. Irmingard je dosť závažné. Má to veľkú váhu, pokiaľ berieme fakt, že je časťou Trigonu. Ak si však prečítate prednášku, ktorá sa nenachádza ani v pôvodnom Posolstve a v Doznievaniach, tak s úžasom zistíte, že ona bola ľudský duch, ktorý prijal praduchovnú iskru. Z iných materiálov (list Abd-ru-shina pani Roselis von Sass, pokiaľ je autentický) vyplýva, že Čistota sa mala na konci 30. - tich rokov od sl. Irmingard odpútať (tieto informácie sú len približné!). Toto dovoľuje myslieť tak, že sl. Irmingard už nebola časťou Trigonu a preto jej svedectvo na váha stráca. Poďme ďalej. Asi hlavným argumentom, ktorý zástancovia trojdielneho Posolstva, používajú je, že On musel zmeny spraviť v dôsledku zlyhania ľudstva. Jeho slová v prednáške "A keď sa ľudstvo spýta..." ,,Potom tiež poznajú bohatstvo môjho Posolstva, na ktorom nebude zmenené ani slovo, ale je a zostane tak ako bolo mnou dané." sa vykladajú tak, že on nepredpokladal, že povolaní zlyhajú. Tu podľa mňa, my ľudia, vnášame ľudskosť do konania autora Posolstva a zabúdame, kto vlastne bol. Ak napísal, že Posolstvo sa nezmení, tak to znamená, že sa tak stane bezpodmienečne. Nech sa udeje čokoľvek. Tá téza o tom, že zlyhanie povolaných bolo príčinou zmeny Posolstva, stojí na dosť vratkých základoch. Prečítajte si odpoveď na otázku o Krišnamurtim na http://svetlo.hyperlink.cz. Z nej vyplýva, že ak Abd-ru-shina ako Syna Človeka nespozná umierajúce Nemecko, povstanú na miesto tích, čo zlyhali iní povolaní. Dokonca, povolaný bude iný národ. Táto odpoveď musela byť zverejnená ešte pred zlyhaním povolaných, ktoré sa datuje na polovicu roka 1936, pretože sa tu píše, že Ho umierajúce Nemecko ešte len má spoznať. Z toho vyplýva, že so zlyhaním povolaných bolo počítané! Ďalším argumentom, ktorý potvrdzuje, že On nemohol Posolstvo zmeniť sú nasledujúce slová z prednášky "Ja posielam vás": ,,Nemiešajte tiež nič z terajších prednášok s obsahovou časťou začiatku Posolstva, pretože to sa nenechá zlúčiť. Musia nasledovať za sebou tak, aby sa vytvorili stupne pre správne porozumenie. Poradie, ktoré som určil, vyžaduje bezpodmienečne neustáleho dozrievania. Začínam od začiatku doterajšieho porozumenia a stupňujem poznanie postupne za sebou tak, aby ma ľudský duch mohol nasledovať." Porozumeli ste? Jedná sa hlavne o prvú vetu. A teraz sa pozrite na usporiadanie prednášok v trojdielnom Posolstve. To je mix! Ak bude záujem, napíšem na budúce ďalšie argumenty.