Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Devínsky  
Môj pohľad na tento problém je zhruba nasledovný:
Otvoril som to tu s hlavnou myšlienkou vzájomne si pomôcť a informovať sa, nie združovať a skrývať sa. Aby sa to dalo technicky zabezpečiť musí to vyzerať tak ako to vyzerá. Klub, registrácia, moderátor,.. Ale to sú iba technické prostriedky k tomu aby mohla fungovať táto forma komunikácie.
Je to len iná forma takej istej komunikácie, ktorá by napríklad prebiehala pri osobnom stretnutí niekoľkých ľudí.
Ak som dobre pochopil zmysel odporúčania pani Natálie nezdružovať sa, tak ho vidím v tom že skupinu ktorá je nejako organizovaná v tom zmysle že v nej existuje nejaké vedenie, autorita, hierarchia, sa môže stať ľahkou korisťou temna. Stačí mu ovládnuť vedenie a to potom svojím vplyvom stiahne celú skupinu.

V tomto našom prípade je tá hrozba závislá od toho ako silno sa necháme ovplyvňovať subjektívnymi názormi ktoré tu budú prednesené, do akej miery si ich vnútorne kriticky vyhodnotíme. Hierarchia tu nieje, ibaže by sa tu niekto z nás nejakým spôsobom cez svoje príspevky prejavoval dominantne a zavádzajúco a ostatní by nekriticky príjmali jeho názory.
No neviem, posúďte sami.