Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Humor a zábava

Spravují:

Dadel, Finwe, Hercoš, caracho

Reklama


Zasláno do klubu

Sivý čtverák


Dadel You can see more of me  ...
Z dědečkových žertíků (Malý čtenář, 1906)
Ladík přehlížel na stole svoji sbírku pohlednic. Měl jich značnou zásobu.
"Toť jako karty," zvolal dědeček, a shrábnuv lístky se stolu, rozhrnul je v ruce vějířovitě tak, že Ladík viděl téměř všechny obrázky.
"Vyhlédni si , Ladíku, jeden pohled a dobře si jej pamatuj," poroučel. - "již sis vybral?"
Ladík přisvědčil.
"Pak je dobře," pokračoval a shrnuv opět všechny lístky na sebe, položil hromádku na stůl.
Po té ukázal prstem na pohlednice a ptal se: "Nuže, kde si přeješ onen pohlední lístek míti? Nahoře nebo dole?"
"Dole," vece Ladík.
Dědeček tedy uchopil klidně hromádku, shýbl se a položil pohlednice pod stůl.
"Když si jej přeješ míti dole, tak je teď se všemi dole," děl s úsměvem, a Ladík měl zas víc o kudrlinku, jež mu občas dědeček na jeho rozumu napaloval.