Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Koníčky a zálibyNové

Spravují:

Misa, Claricia

Reklama


Zasláno do klubu

Rodokmeny, genealogie


Když sem dáte odkaz na jeden a půl řádku textu, nota bene nějakých nacionálií, tak nečekejte, že vám to někdo přečte.
Učit se musíte na větších blocích textu, kde můžete na mnoha opakujících se slovech poznávat styl rukopisu písaře. Dobré je znát původ textu a v něm hledat známé nebo předpokládané skutečnosti. Na známých slovech poznáte jednotlivá písmena, která si budete dosazovat do slov dosud nečitelných od často se opakujících liter až po ty řídce použité. Zjistíte, jak písař psal velká písmena nebo jak zkracoval nebo zakončoval slova, jaký používal slovník.
Nespoléhejte na tabulky a převod písmen - to je spíš nutno brát jako zpětnou sumarizaci a zprůměrování výsledků, třebaže technicky to odpovídá. To je jako číst rukopisy psané normální latinkou - co písař, to jiný styl a ne vše je možno i tak přečíst.
Možná už jsem to tu psal - já začínal v normálních matrikách, kde začnete číst opakující se věci - názvy sídel, křestní jména, povolání, a známá písmena z nich dosazujete do dalších slov v textu, a protože máte k dispozici desítky stran, tak za chvíli nemáte problém. Když vám nejde přečíst nějaké písmeno nebo slovo, hledáte stejné nebo podobné, až ho najdete. Během několika málo dní už by člověk neměl mít s přečtením většiny textů v matrikách, kde je k dispozici opravdu spousty opakujících se slov, problémy. Alespoň já je neměl.
Reakce na | Vlákno