Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Koníčky a zálibyNové

Spravují:

Misa, Claricia

Reklama


Zasláno do klubu

Rodokmeny, genealogie


Nemáte zač. Já tomu bohužel rozumím jako koza petrželi. Sbírku listin jsem snad ani neviděl. Prostě jsem měl představu, že se online dostanu k těm vlastnickým změnám, byť to bude zpoplatněné. Takto mi to bylo vysvětleno z KN:

Od 1. 6. 2021 bude nutno se do aplikace nahlížení do KN k získání informací v rozsahu, jako je poskytován nyní, přihlašovat. Anonymním (nepřihlášeným) uživatelům budou zobrazovány pouze základní informace o nemovitostech a řízeních, bez uvedení vlastníků nemovitostí a účastníků řízení. Přihlásit se je možno buď pomocí eidentity nebo prostřednictvím účtu Dálkový přístup (řešení vhodnější pro právnickou osobu). Přes zpoplatněnou aplikaci DP získáte stejné informace, jako byste žádal na přepážce katastrálního pracoviště. Je možno například získat výpis z KN k datu v minulosti, ale pouze do roku 2001. Katastr nemovitostí je zřízen od roku 1993, počítačovými prostředky je veden od roku 2001, k migraci dat došlo k 4. 9. 2001. „Hlouběji“ tedy nelze prostřednictvím DP pátrat. Informace z předchozích evidencí nemovitostí můžete získat na místně a věcně příslušném katastrálním pracovišti katastrálního úřadu, ale nikoliv na přepážce, ale například v pozemkové knize. Historii od doby migrace dat lze zjistit na jakémkoliv pracovišti, ale starší již pouze na místně příslušném podle polohy nemovitosti.