Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Věda a technika, mládežiPro lingvisty

Spravují:

Barclay, Mori

Reklama


Zasláno do klubu

Pranýř překladů


JVjr Dobrý den, servere Oko-une,  tak jste mě konečně dostali
Inu, metoda žavesu je rozšířená masově a prověřená věky, ale málokdy se vyskytne v kombinaci s podobnou hypertrofií přesvědčení o vlastní skvělosti a vtipu (úplně ho vidím, an s potutelným pochechtáváním pohašťuje You may not know who I am, but you'll learn. "Možná mě neznáš, ale ty mě poznáš!" – str. 22). Aspoň takto artikulovanou; víno násilí (na orignále) pije kdekdo, ale jen vzácný případ k tomu i káže vodu, schizofrenně vychválí svou údajnou metodu, když skutečná praxe je jejím pravým opakem.

Netvrdím, že výchozí teze má zcela pochybené; v lepších rukou by jejich aplikace mohla být užitečná a koneckonců i on občas zrno najde, třeba převod epiteta světaznalého cestovatele Vellix the Venturer koaliterativním Všudybud (29 a n.) je možná odvážný, ale funkční. – Vzápětí však vyvážený tím, že ač Ilthmar je v povídce samé, o lexikonech leiberovské lore nemluvě, jmenován jako jeden z městských států, označení tamní rodačky, s níž hrdina není obeznámen, a / the Ilthmarix (ne)překládá, členům navzdor, jako by se prostě jmenovala "Ilthmatrix" (T sic!!! první výskyt na 39).

A samozřejmě ten přístup k mikrotextu a detailům, jejž nelze nazvat jinak než volné digestování; z nespočtu už jen pár výmluvných příkladů:

Vlana swiftly stepped in backward over the slack lashings, held the door closed with one hand while she gave the lashings a tightening pull with the other, and glanced over her shoulder.
zacouvala do stanu, zavázala za sebou chlopeň a otočila se. (51; "pečlivě zavázala všechny šňůrky a udělala zevnitř velký uzel" následuje až půl odstavce nato, fskutčnosťy carefully drew the lacings tight, and spent some time tying a knot on the inside)

he raced toward the oak and making a vertical leap more like a leopard's than a man's, he caught hold of the lowest branch with his free hand and whipped himself up onto it before his upward impetus was altogether spent. ¶ Standing lightly on the dead branch with a finger touching the trunk, he (…)
pospíšil k dubu a skokem spíš levhartím než lidským se vyhoupl na nejnižší větev. Setrvačnost švihu ho vynesla nahoru. ¶ Když se na větev postavil, (… 60)

He brought her slowly down toward him, as a man might put a wineskin to his mouth, tantalizing himself. Their skins met. Their lips poised.
Přiložil si ji k ústům jako vinný měch před prvním douškem. Dotkli se a spojili polibkem. (75; zájemcům doporučuji i popisy vzájemných poloh milenců, jež rytmizují dialog v celé několikastránkové scéně)

she was (…) talking earnestly to him, to judge by her expression and the movements of her lips
očividně na něj naléhala (94)

picked up one of the three rockets he'd stolen, and drew its fuse from its end, pulling just hard enough to break the cementing tar without breaking the fuse. ¶ Holding the slender, finger-long, tarry cylinder delicately between his teeth
zvedl jednu ze tří ukradených raket a ze zádě jí vytáhl zápalnici. ¶ Vložil si ji opatrně mezi zuby (98)

A konečně, takovéto překládání z vlastní prekoncepce zcela ignorující autorův záměr, uhánějíc k honoráři bez zdržování pozorností k tomu, co chtěl říci a jak to zrovna dělá, nevyhnutelně po vynechávkách obsahu přes nemístné posuny (Yet you will return. If you wish it to be (…) not stretched lifeless on a litter of spears – "Vrátíš se. A jestli se chceš vrátit (…) ne napíchnutý na kopí", 94; the scattered corpses – "souměrně rozmístěných mrtvolách", 108) vede ke zcela nesmyslným obrácením smyslu patrným při každém pozornějším čtení ("Redakce Tereza Majerová", whoever she was), viz

My father (…) rode with the Mingols. I wish now I had stuck to the Steppes myself, cruel as they are, nor harkened to the corrupting call of Lankhmar
Můj otec (…) táhl s Mingoly. Teď je mi líto, že jsem sám neodešel do Stepi, ať je sebekrutější, a místo toho jsem podlehl svodům Lankhmaru (85)

Je tak zcela případné, že na samém závěru, po opakované tematizaci faktu, že se odehrál na konci noci a hrdinové odjíždějí za novými dobrodružstvími do nového dne, místo the brightening horizon je "temnící obzor" (112)!

Ale dosti již o tom: je to patnáct let, promlčeno de iure i via factis, zapomenuto, jako by se nestalo nic, než že jedna fantasy série z mnoha (byť v každém ohledu stojící mezi prvními) je v českém prostoru takto zmasakrována (tedy, projekt dokonce zkrachoval už v polovině, nejspíš po zásluze, přístup nakladatelství nebyl lepší než překladatelův) jednou provždy na věky věků, nebo aspoň dokud nepřijde šílený milionář či spíše Singularita. I dotyčný výtečník povýšil ke zcela novým úkolům. Onward!
Reakce na | Vlákno