Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Humor a zábava

Spravuje:

arnost

Reklama


Zasláno do klubu

agitprop


Josef Husovský: Vám mladí zpívám!

Vám, mladí, zpívám prostinkou jen píseň
vytrysklou z hloubi srdce v pravý čas,
aby až slovem svým k vám rozezní se,
letěla k srdci každičkého z vás.

Vám, mladí, zpívám vlasti melodií,
jež jako matka na vás myslí jen,
protože dnes už vaše ruce vijí
věnec, jímž národ bude ověnčen.

Vám, mladí, zpívám písní našich polí,
jež z vaší práce plodů dají dost,
aby již nikdo se žebráckou holí
nemusel prosit o holou jen kost.

Vám, mladí, zpívám písní budování,
chorálem hutí i továrních hal,
by každý z vás jak my kdys bez váhání
celé své srdce s radostí jim dal,
by každý z vás dal jarou svoji sílu,
svůj mladý elán i své lásky cit
vlasti a budovatelskému dílu,
z nějž celý národ v štěstí bude žít.

Vám, mladí, zpívám píseň plnou jasu,
aby vás hřála jako slunný den,
v němž tiše šumí moře žitných klasů
pod nebem modrým jako vzkvetlý len,
aby vám dala napít z vlasti slávy
než vykročíte do života bran...
Zvedněte všichni hrdě svoje hlavy,
nedbejte lání z nepřátelských stran,
buďte jak z žuly, milujte svou práci,
bez pesimizmu jděte žití vstříc,
starý řád světa jako sen se ztrácí
a nový je nám bližší víc a víc,
věřte jen straně a dělnické třídě,
jež dost má přátel širém na světě,
kteří dovedou plout až k Antarktidě
či vztáhnout ruce k dálné planetě,
kteří nám dali celé svoje srdce
jak bratr bratru pro věčný již čas
a kteří s námi půjdou ruku v ruce
vydobýt světu život plný krás...

Vám, mladí, zpívám prostinkou jen píseň
vytrysklou z hloubi srdce v pravý čas,
aby až slovem svým k vám rozezní se,
letěla k srdci každičkého z vás,
abyste je své vlasti navždy dali,
by každý z vás tak jak my ji měl rád!

Vám, mladí, zpívám, abyste se stali
novou a silnou směnou našich řad!


(Okresní konferenci ČSM věnuje Husovský,
Vesnické noviny Rozvoj Židlochovicka, 1959)