Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Humor a zábava

Spravuje:

arnost

Reklama


Zasláno do klubu

agitprop


s. František Vymazal v časopise Rozběh, 1954
Rudý prapor

Na stavbách vodních my bojujem,
na stavbách mohutných přehradních zdí,
abychom dravé vody zastavili,
pro blaho lidí k práci přinutili,
vyrábět proud v elektrárnách pod přehradní zdí.

Tam v kraji prvním,
kde ocelové srdce naší vlasti roste,
které pak tepem svým rozechvívat bude zem,
v tom kraji my zkrotíme vody řek
a jejich vodou napájet
a elektřinou pohánět
budeme toto srdce - by mělo dlouhý věk.

A v kraji druhém,
kde je pitné vody nedostatek,
my zemní hrází zastavíme řeky tok
a pitnou vodu odvedem do sídel lidských
by člověk jí měl dostatek po celý rok.

Ve třetím kraji,
kde město veliké odpadovými vodami
pohřbilo v řece své život ryb,
my stavbou největší čistírny vod
ozdravíme kraj
a dopřejem jí také žít!

I drobné stavby v různých krajích
naši soudruzi poctivě staví,
a když pak dílo úspěšně dokončí,
vítězství toto společně slaví.

Stavíme s jásotem, s úsměvem na tváři,
stavíme pro sebe a pro své děti,
nechť jejich oči se štěstím rozzáří,
když jim budeme o naší práci vyprávěti…

Vykročmě směle stejnou cestou dál,
zatněme svorné svoje pěsti -
vždyť na této cestě nás čeká štěstí,
a to je přec nás všech ideál!

Pracovat chceme vzorně dál,
aby náš prapor hrdě vlál,
aby vlál nad stavbami socialismu
a náš lid dovedl ke komunismu!
Zlevnění

Dodržujíc naše vláda
zářijové prohlášení,
vyhlásila již po třetí
cenové snížení.
Snížila nám značně ceny
textilu i potravin,
obuv, různé druhy zboží,
mnohých strojů, stavebnin.
Záleží však nyní na nás,
zda si ceny udržíme.
Svojí prací, svojí pílí
vládu podpoříme.
Budeme teď ještě lépe
plnit svoje úkoly,
produktivitu dál zvyšovat
a útočit na normy!
Černé mzdy a měkké normy
bezpodmínečně odstranit,
neboť tyto by nám mohly
prodej zboží ohrozit.
S chutí proto v další práci
všichni rádi znovu jdem -
a na počest snížení se zavazujem
zkrátit roční úkol o týden.
Guatemala

Guatemala, země malá,
dýchající svobodně,
byla vojskem z Hondurasu
napadena záludně.

Lidé země přepadené
zbraně se hned chápali,
aby bandy zlořečené
ze své země vyhnali.

Do boje šli s láskou v srdci
k demokratickému zřízení,
aby zabránili okupaci
a svých domů zničení.

Čtyři léta volně žili.
Arbenz rozdal půdu těm,
kteří na ní pracovali -
kapitalisty zas vyhnal ven.

Všichni zrádci země malé
kuli plány proti ní,
aby lány přebohaté
do svých rukou dostali.

Za dolary špinavé
kupovali vojáky,
aby potom ozbrojené
vyhnali je do války.

Ozbrojené bandy z venku
s velitelem Armasem
a uvnitř se zrádnou klikou
s plukovníkem Diasem.

Tito zrádci peněz chtiví
zradili svou vládu - lid
a teď budou z jeho bídy
jenom sami dobře žít.

Nad zemí teď vládnout bude
zas společnost s banány
(která nenáviděná je všude),
United Fruit Company.

Lid, jenž v té zemi pracuje,
bojovati bude zas -
po čase však zocelí se
a zlomí všem zrádcům vaz!Díky vám...

Vám, kteří svou poctivou prací,
vám, kteří svého oboru jste mistři i žáci,
vám, kteří celý rok jste se snažili,
abychom pětiletý náš plán splnili,
vám, kopáči, kteří jste jámy,
rýhy a studně vykopali,
vám dělníkům, kteří štětové stěny
ve dne i v noci beranili
vám tesařům, již těžkou práci měli,
aby vždy včas objekty obednili,
by mohli za nimi železáři zas
armaturu do bednění uložit včas,
vám, kteří jste beton vyrobili
a hlavně těm, kteří jej do bednění uložili,
i zedníkům, kteří bez výtky
nahodili na beton dobré omítky,
vám, kteří stroje v chodu udržovali
a poruchy na nich rychle opravovali,
i vám, kteří o proud se starali
a v době vypnutí agregát hlídali,
vám, kteří plány ve skutky měnili
a objekty podle nich v terénu tyčili,
vám všem, kteří překážky odstraňovali
a mnohými těžkostmi odradit se nedali,
vám, kteří o naše žaludky se starali
i vám, již o čistotu světnic dbali,
vám všem steré díky patří,
vám všem, soudruzi - bratři.

Do nového roku

A do nového roku slibme si,
že nebude druh druhu vlkem si,
že budeme všichni vzorně pracovat
a našim dětem štěstí budovat.

Slibme si všichni navzájem,
že odstraníme ze srdcí nezájem
o naši práci - o náš plán,
by splnění jeho bylo cílem nám.

Slibme si, že špatnou docházku
odstraníme jak zbytečnou otázku,
že dodržovat budem dobu pracovní
a zásadu, pracovních že šest je dní.

Slibme si, že všude bude pořádek,
že nebudeme používat nadávek,
že budem šetřit stroje, nářadí,
že odstraníme každé bezpráví.

Přejme si, by nebylo osob těch,
jež brzdily by stavby běh,
ať stavba celá vzorná je,
ať každý s láskou pracuje.

A proto všichni s novým rokem
vykročme hrdě s pevným krokem,
neb chceme pilnou prací svou
bránit mír - i zemi svou!

Věnováno zaměstnancům stavby Ústřední kanalisační čistírny v Brně Modřicích